Inschrijven
NRW Scriptieprijs

Start inschrijving NRW Scriptieprijs

Sinds 2015 reikt NRW de Scriptieprijs uit. Doel is om scripties op WO-niveau, die relevant zijn voor de winkelsector in de breedste zin van het woord, in de schijnwerpers te zetten. Op deze manier kan kennis over de winkelmarkt worden gedeeld en worden kennisinstituten gestimuleerd om zich meer met het onderwerp winkelmarkt bezig te houden.
Aanmelden voor de NRW Scriptieprijs 2018 kan door de scriptie te mailen naar info@nrw.nl o.v.v NRW Scriptieprijs. De inschrijfperiode voor het studiejaar 2016/2017 kan 1 oktober 2017.

De jury beoordeelt de inzendingen op:

  • de kwaliteit van de scriptie in het algemeen qua breedte, diepte, gehanteerde methodologie, conclusies en aanbevelingen;
  • de relevantie voor de winkelmarkt in brede zin;
  • het belang van de betreffende studie voor de verdere professionalisering van de winkelmarktsector;
  • de innovatieve aspecten binnen de verrichte studie;
  • de wijze van presentatie;
  • leesbaarheid en begrijpelijkheid;
  • originaliteit.

De scriptie moet vergezeld gaan van een inhoudelijke samenvatting (als deze geen onderdeel uitmaakt van de scriptie) en een schriftelijke toelichting van maximaal 500 woorden door de verantwoordelijke begeleider(s) van het betrokken opleidingsinstituut of -instelling. Hierin wordt duidelijk gemotiveerd wat de relevantie is met betrekking tot de het thema winkelsector.

Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de NRW Scriptieprijs.

Bekijk hier de winnaars van de NRW Scriptieprijs 2017.

 

Start inschrijving NRW Scriptieprijs

Sinds 2015 reikt NRW de Scriptieprijs uit. Doel is om scripties op WO-niveau, die relevant zijn voor de winkelsector in de breedste zin van het woord, in de schijnwerpers te zetten. Op deze manier kan kennis over de winkelmarkt worden gedeeld en worden kennisinstituten gestimuleerd om zich meer met het onderwerp winkelmarkt bezig te houden. … Lees verder

Internationale erkenning voor Gelderlandplein en Marrit Laning

Afgelopen week vond de ICSC Conference 2017 plaats in Warschau. Op dinsdag 25 april zijn de jaarlijkse ICSC European Shopping Centre Awards uitgereikt. Daarbij heeft het Gelderlandplein van Kroonenberg van de internationale vakjury een speciale eervolle vermelding gekregen in de categorie middelgrote renovatie en/of uitbreiding! We feliciteren Kroonenberg van harte met dit resultaat. Wil je … Lees verder

Kom ontbijten tijdens de PROVADA

Dit jaar heeft NRW een eigen NRW Retailplein op de PROVADA met een uitgebreid en inspirerend lezingenprogramma met experts uit de retail. We starten PROVADA traditiegetrouw weer met een ontbijtsessie. John Terra van Q&A zal aftrappen met een lezing inzake Retail Ranking. Daarna zullen de nominaties van de NRW Jaarprijs 2017 bekend gemaakt worden door juryvoorzitter Jos Sentel. Je … Lees verder