NRW Retail Summit
Eindhoven

NRW Retail Summit

donderdag 15 februari

PROGRAMMA

13.30 – 14.00                     Ontvangst

14.00 – 14.30                      Carroussel met korte pitches

14.30 – 15.00                      Expertpanel

15.00 – 15.30                      Energy Break

15.30 – 16.00                      Carroussel met korte pitches

16.00 – 16.30                      Expertpanel

16.30 – 17.15                       Gino van Ossel, adjunct-professor Retail- & Trademarketing

17.15 – 19.00                        Netwerkborrel

LOCATIE

CONFERENCE CENTRE

HIGH TECH CAMPUS

High Tech Campus 1 (The Strip)

5656 AE Eindhoven

Route

 

Op donderdag 15 februari zal tijdens de eerste NRW Retail Summit van 2018 onderzoek de hoofdrol spelen.  Daarmee gaan we het speerpunt  ‘Kenniscreatie en Innovatie’ van de Retailagenda verder uitdiepen. Tijdens dit middagcongres zal het thema ‘Data versus Emotie’ door onder andere onze sprekers van Q&A en JLL in een paneldiscussie worden belicht

Gino van Ossel levert als key notespeaker een belangrijke bijdrage, hij is adjunct-professor in Retail- & Trademarketing aan de Vlerick Business School de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

We sluiten af met een Netwerkborrel in het naastliggend café.

 

Reguliere leden en New Generation leden kunnen 1 keer per jaar een collega die geen lid is laten deelnemen aan een bijeenkomst door middel van de Wildcard. Je kunt dat hier aanvinken.