Kenniscentrum

Het kenniscentrum is gericht op kennisoverdracht en heeft tot doel uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed te bevorderen en een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kenniscentrum wordt informatie bijeengebracht die betrekking heeft op de disciplines retail(-vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

NRW Trendupdate

Wat zijn de nieuwste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied? Op basis van kwartaalcijfers van het CBS en de resultaten […]

lees meer...

NRW Publicaties

NRW publiceert geregeld onderzoeksrapporten over actuele thema’s in de winkelmarkt. Sinds 2008 kent NRW een aantal taskforces en werkgroepen die […]

lees meer...

Winkelmarkt Kennisbank

Scriptie Stefan Janssen, The role of sense of place in retail location choices Video Winkelen in 2020

lees meer...

NRW Scriptieprijs

Vrijdag 12 december zijn de drie genomineerden voor de NRW Scriptieprijs bekend gemaakt. De commissie Research & Educatie van NRW […]

lees meer...