Kenniscentrum

Het kenniscentrum is gericht op kennisoverdracht en heeft tot doel uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed te bevorderen en een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kenniscentrum wordt informatie bijeengebracht die betrekking heeft op de disciplines retail(-vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

NRW Trendupdate

Wat zijn de nieuwste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied? Op basis van kwartaalcijfers van het CBS en de resultaten […]

lees meer...

NRW Publicaties

NRW publiceert geregeld onderzoeksrapporten over actuele thema’s in de winkelmarkt. Sinds 2008 kent NRW een aantal taskforces en werkgroepen die […]

lees meer...

Winkelmarkt Kennisbank

lees meer...

NRW Scriptieprijs

Waarom een NRW-scriptieprijs? Er wordt veel nuttig onderzoek gedaan wat ongelezen in laden en boekenkasten van bibliotheken belandt. De prijs […]

lees meer...