Disclaimer & Privacy Statement

Inhoud
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. NRW sluit alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik van de informatie, noch voor enigerlei directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze site. NRW accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop NRW geen invloed heeft. NRW kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig om met organisatie- en persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site. De persoonlijke informatie die u ons verschaft zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan NRW is verstrekt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nrw.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@nrw.nl.