Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig om met organisatie- en persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site. De persoonlijke informatie die u ons verschaft zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan NRW is verstrekt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nrw.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@nrw.nl.