Lidmaatschap

Wat biedt NRW U?

Wij nodigen alle professionals in de winkelsector uit lid te worden en actief mee te bouwen aan het toekomstige winkellandschap. Als lid van NRW maakt u deel uit van een uitgebreid kennisnetwerk, kunt u gratis al onze bijeenkomsten bezoeken en kunt u zich met voorrang inschrijven voor onze studiereizen. Elk aangesloten bedrijf ontvangt één gratis lidmaatschap van de International Council of Shopping Centers (ICSC). Leden jonger dan 36 jaar kunnen lid worden van de New Generation. Voor de New Gen worden naast het reguliere aanbod aan bijeenkomsten acht eigen sessies én een quicktrip georganiseerd door de New Gen-commissie.

Wat vraagt NRW van u?

NRW is een kennisnetwerk voor én door leden waar de disciplines retail, vastgoed en ruimtelijke ordening samenkomen. Wij vragen onze leden dan ook om een actieve bijdrage aan de uitvoering van ons mission statement; het realiseren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument. Concreet betekent dit dat NRW leden actief werkzaam zijn als professional in een van de volgende rollen:

 • Ontwerp, consultancy en beheer
 • Belegger en Financier
 • Ontwikkelaar
 • Overheid en onderwijs
 • Retailorganisatie

Wat zijn de kosten en wat krijgt u hiervoor?

 1. Regulier lidmaatschap

Dit is een persoonsgebonden lidmaatschap dat gratis deelname biedt aan de volgende bijeenkomsten:

 • Algemene Ledenvergadering
 • Jaarcongres
 • Marketingcongres
 • Scriptieprijsbijeenkomst
 • 2x projectbezoek
 • 2x themabijeenkomst
 • 2-4 ontbijtsessies
 • Provada-bijeenkomst
 • Digitale nieuwsbrief
 • NRW Publicaties

Verdere voordelen lidmaatschap:

 • Eén lidmaatschap van ICSC per aangesloten bedrijf
 • Participatie in commissies
 • Eén wildcard per jaar per lidmaatschap

En ook nog:

 • Voorrang bij inschrijving voor bijeenkomsten en studiereizen
 • Mogelijkheid tot deelname aan Jaarprijs en Marketingprijs

De kosten bedragen in 2015: € 1250 per lidmaatschap per contributiejaar.

 1. Buitengewoon lidmaatschap

Dit is een niet persoonsgebonden lidmaatschap bedoeld voor overheids- en onderwijsinstellingen waarbij u hetzelfde pakket aangeboden krijgt als bij het reguliere lidmaatschap, met als enige verschil dat dit type lidmaatschap geen wildcard kent. Dit lidmaatschap staat niet op naam van één persoon, en kan daarom door meerdere personen binnen dezelfde organisatie afwisselend worden gebruikt.

De kosten bedragen in 2015: € 1250 per lidmaatschap per contributiejaar.

 1. New Generation lidmaatschap

Dit is een persoonsgebonden lidmaatschap bedoeld voor personen jonger dan 36 jaar waarbij u hetzelfde pakket aangeboden krijgt als bij het reguliere lidmaatschap. Daarnaast biedt dit lidmaatschap u:

 • Acht gratis New Gen bijeenkomsten
 • New Gen quicktrip (€)
 • Participatie in New Gen commissie

De kosten bedragen in 2015: € 625 per lidmaatschap per contributiejaar.

 1. New Generation introductielidmaatschap

Dit is een persoonsgebonden lidmaatschap bedoeld voor personen jonger dan 36 jaar dat gratis deelname biedt aan:

 • Acht New Gen bijeenkomsten
 • New Gen quicktrip (€)

De kosten bedragen in 2015: € 200 per lidmaatschap per 12 maanden.

Welkom! Om u aan te melden kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Uw aanmelding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met NRW (T 030 – 231 37 54).

Lees hier onze statuten.

Opzeggen/Overzetten lidmaatschap

Wij vinden het heel jammer dat u er over denkt uw lidmaatschap van NRW op te zeggen. Regulier lidmaatschap Opzeggingen […]

lees meer...