NRW Retailplein
Woensdag

NRW Retailplein woensdag 31 mei

Dagthema: Smart solutions
Dit jaar zijn we prominent aanwezig op PROVODA met ons speciale NRW Retailplein. Hier organiseren we drie dagen lang interessante bijeenkomsten. Het NRW Retailplein is mede mogelijk gemaakt door PROVADA en een aantal van onze leden: Exterion, FVH Facility Group, Jumbo, Locatus (hoofdsponsors), INretail en Q&A Research & Consulancy (kennispartners) en MK Illuminations (silver sponsor). Lees hier meer over onze sponsors.
Inschrijven kan via de website van PROVADA. Wees er snel bij, want per sessie zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bekijk hier het programma voor dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni.


10.00 – 10. 45 uur
Q&A-sessie ‘Retail in Transition: de ontwikkeling van Point of Purchase naar Points of Engagement Retail’. Door Frank Quix.

Waar fysieke winkels ooit de primaire transactieplekken waren, zijn ze nu in transitie. Winkels kunnen zich niet langer focussen op de transactie als hun belangrijkste doel. Moeten we de definitie van ‘de winkel’ aanpassen? Worden winkels Points of Engagement?

Ontwikkelingen in retail kunnen op een eenvoudige manier worden gecategoriseerd door middel van drie E’s: Efficiency, Expertise en Experience. De kern van dit model is dat in een concurrerende markt, retailers zichzelf kunnen onderscheiden van de concurrentie door efficiënter te werk te gaan of door meer expertise of experience toe te voegen. De presentatie van Q&A neemt je mee in de nieuwe retail-realiteit en legt uit hoe de retailers kunnen verschuiven van een point of purchase naar points of engagement.

Inschrijven kan op de site van PROVADA


11.00 – 11.45 uur
INretail-sessie ‘Open Data voorwaarde voor een aantrekkelijke klantreis’. Presentatie Rob Weiss.

Een winkelcentrum rendeert als er mensen komen. Dit is niet nieuw, maar nieuw is de 24/7 consument. En die oriënteert zich al thuis op de bank of onderweg of langs de lijn. Wil een winkelgebied blijven renderen en toekomstbestendig blijven ligt er voor de samenwerkende stakeholders van een winkelgebied een veranderde opgave: met de nieuwste, de juiste middelen en technologieën die 24/7 consument op het moment waarop die consument ervoor open staat in het hart bereiken door de -digitale- vraag op de juiste -digitale- manier te beantwoorden.

Met andere woorden: natuurlijk moet de basis op orde zijn, dus schoon, heel, veilig, bereikbaar, compact, compleet en comfortabel. Maar ook je digitale winkelgebied moet op orde zijn. Dat is geen webshop, maar dat is gebruikmaken van alle digitale, nieuwe technologieën om de consument met je gebied en het aanbod, – breder dan enkel winkelaanbod, dus incl. horeca, diensten, leisure, evenementen in aanraking te brengen op het moment dat die digi consument erom vraag, ernaar op zoek is. Dit vergt veel. Allereerst moet bekend zijn welke klantgroepen het winkelgebied bezoeken, ook digitaal en welke niet. Daarom is het noodzakelijk dat alle stakeholders hun klantkennis delen en dit borgen in databases die up to date zijn. Die data moet ook ‘open’ zijn, dat wil niet zeggen dat je geen eigenaar meer bent van je eigen data of dat iedereen er toegang toe heeft. Juist niet, maar het wil wel zeggen dat data ontsloten wordt op een wijze dat het die digi consument bereikt op het moment dat die ervoor open staat. Dit is een stevige opgave, vooral in de samenwerking, strategie-ontwikkeling en de constante/consequente uitvoering hiervan. Dat is niet hetzelfde als het maken van een website met Facebook pagina. Dat gaat over een infrastructuur waarop alle kanalen en partijen content delen, het kunnen gebruiken en inzetten naar hun toepassing. Of het nu gaat om navigatie, een shop-til-you-drop app, openingstijden kenbaar maken, een gezamenlijke wedstrijd, een restaurant-app of een couponning platform. Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft een visie en missie om dit voor elkaar te krijgen hier een en dat delen we graag. Ga je mee op ontdekkingsreis in de wereld van de klant?

Inschrijven kan op de site van PROVADA


12.00 -13.00 uur
Bouwfonds IM-lunchsessie ‘Sociale meerwaarde van wijkcentra’. Presentatie Joost de Baaij.
Het ‘hart van de wijk’ stond symbool voor het centrale winkelgebied in de wijk. Daar waar alle wijkbewoners hun dagelijkse boodschappen konden doen. En als het een beetje mee zat ook hun niet-dagelijkse boodschappen. Toen de crisis nog geen crisis was en de lijstjes met winkelplannen van ontwikkelaars en eigenaren bijna onuitputtelijk was, was het ‘hart van de wijk’ feitelijk een mooi motief voor een grootscheeps herontwikkelings- en/of uitbreidingsplan. Immers, elke wijk had recht op beter. Een beter winkelaanbod, beter parkeren, betere ontmoetingsplekken, etc.

Inmiddels weten we beter. Het fenomeen leegstand is ook aan de wijkcentra niet voorbij gegaan. En ook de foodsector begeeft zich inmiddels op het terrein van online verkoop, direct vanuit de retailers of door nieuwe spelers op de markt zoals de aanbieders van de dinerbox. Dat noopt ons dus tot nadenken over de toekomstige rol en functie van het traditionele ‘Hart van de wijk’. Toch geloven partijen als Syntrus Achmea en Bouwfonds Investment Management sterk in dit type winkelcentrum. Bouwfonds IM heeft een nieuw investment initiatief in Convenience Winkelcentra gelanceerd. Syntrus Achmea heeft een onderzoek naar wijkwinkelcentra uitgevoerd. Joost de Baaij zal de resultaten van dit onderzoek presenteren tijdens deze sessie, waarna een panel van deskundigen uit de winkelmarkt onder leiding van Caroline Kievit met elkaar in gesprek gaat over de toekomstwaarde van wijkwinkelcentra.

Inschrijven kan op de site van PROVADA


13.30 –  14.30 uur
NRW-sessie ‘Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale samenwerking’.
Regionale afstemming is van groot belang om, één, de noodzakelijke reductie van vierkante meters in de winkelstructuur (per saldo –20%) goed te organiseren en, twee, tegelijkertijd vernieuwing in het retaillandschap niet in de weg te staan. Het bevoegd gezag kan enkel de juiste keuzes maken indien zijn eigen visie, strategie en plannen helder zijn en deze kunnen worden vergeleken met die van de buurgemeenten.

Daarbij rijzen de volgende vragen:

  • Wie neemt hierin de regie?
  • Wie heeft hier het meeste voordeel bij?
  • Hoe kan dit proces op een positieve manier ondersteund worden?
  • Zijn er al bruikbare praktijkvoorbeelden?
  • Wat is de rol van de verschillende soorten partijen hierin?
  • Is de sector gebaat bij openheid en afstemming?

De NRW Commissie Overheid en Beleid organiseert daarom de sessie ‘Succesvolle transitie winkelstructuur door regionale samenwerking’. Tijdens deze sessie gaan we 50 minuten lang aan de slag met deze materie. Dat doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden en sprekers, zowel vanuit de overheid als vanuit de retailsector.

Inschrijven kan op de site van PROVADA.


15.30 – 16.00 uur
Besloten sessie Jumbo (op uitnodiging)
16.00 – 19.00 uur
Borrelsessie Jumbo (op uitnodiging)


Met korting naar PROVADA
NRW-leden hebben inmiddels een e-mailbericht ontvangen met een persoonlijke kortingscode om 3-daagse kaarten te bestellen voor EUR 50 in plaats van EUR 95.

Sponsors
Het NRW Retailplein is mede mogelijk gemaakt door PROVADA en een aantal van onze leden:
Hoofdsponsors: Exterion, FVH Facility Group, Jumbo en Locatus
Kennispartners: INretail en Q&A Research & Consulancy
Silver sponsor: MK Illuminations

Hoofdsponsors:

Kennispartners:
Silver sponsor: