Lidmaatschap

NRW is dé toonaangevende organisatie voor bedrijven en instellingen die zich bedrijfsmatig bezig houden met winkelcentra en hun omgeving.

Met het lidmaatschap van NRW krijgt u toegang tot een uitgebreid netwerk waar het totale speelveld uit de sector vertegenwoordigd is: overheid, beleggers, retailers, ontwikkelaars, beheerders, managers, makelaars en consultants.

Voordelen lidmaatschap:

 • Kennisnetwerk
 • Themabijeenkomsten en projectbezoeken
 • Jaarcongres
 • Marketingcongres
 • Algemene ledenvergadering met nieuwjaarsborrel
 • NRW Café
 • Quicktrip
 • Studiereizen
 • Inclusief gratis lidmaatschap International Council of Shopping Centers (ICSC)

Leden jonger dan 36 jaar worden automatisch lid van de New Generation. De New Generation geeft een platform aan jonge professionals die werkzaam zijn in het winkelvastgoed. Speciaal voor de New Generation worden de volgende bijeenkomsten georganiseerd;

 • Ontbijtsessies
 • Look & Feel bijeenkomsten
 • Flitssessies

Voorwaarden
In de huidige situatie (2014) kent NRW vier  soorten lidmaatschappen: het bedrijfslidmaatschap, het persoonlijk lidmaatschap het buitengewoon lidmaatschap en het New Generation lidmaatschap.

1. Bedrijfslidmaatschap
Een organisatie werkzaam in de winkelvastgoedbranche kan zich aanmelden voor het bedrijfslidmaatschap. Het bedrijfslidmaatschap staat op naam van één persoon werkzaam in het bedrijf. Deze persoon wordt tevens gratis lid van ICSC. De aanmelding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Dit lidmaatschap is strikt persoonsgebonden.

Contributie bedrijfslidmaatschap
€ 1.635,00 excl. BTW per jaar.

2. Persoonlijk lidmaatschap
Organisaties die een bedrijfslidmaatschap hebben bij NRW kunnen personen werkzaam binnen hetzelfde bedrijf lid maken tegen een gereduceerd tarief. Dit lidmaatschap is strikt persoonsgebonden.

Contributie persoonlijk lidmaatschap
€ 800.00 excl. BTW per jaar

Leden t/m 35 jaar nemen automatisch deel aan het New Generation programma. Bent u nog niet eerder lid geweest van NRW, dan geldt het eerste jaar een speciaal introductietarief.

Contributie New Generation lidmaatschap
€ 400,00 excl. BTW introductietarief 1e jaar
€ 800.00 excl. BTW per jaar voor de volgende jaren

3. Buitengewoon lidmaatschap
Personen die werkzaam zijn bij de overheid (lokaal, regionaal of landelijk), opleidingsinstituten of voor een samenwerkingsverband binnen de winkelvastgoedbranche zonder commerciële doelstelling, komen in aanmerking voor het buitenwoon lidmaatschap. Dit lidmaatschap is strikt persoonsgebonden.

Contributie buitengewoon lidmaatschap
€ 800,00 excl. BTW per jaar

De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de ledenvergadering. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wilt u meer informatie hierover lees het in onze statuten.

Bij aanmelding voor een bedrijfs-, buitengewoon of persoonlijk lidmaatschap gedurende het jaar zal de contributie naar rato in rekening worden gebracht. Ingangsdatum na aanmelding de 1e van de daaropvolgende maand.

Situatie per 1 januari 2015

In de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2014 hebben de leden ingestemd met een nieuw contributiemodel. Belangrijkste wijziging hierbij is dat met ingang van 1 januari 2015 het verschil tussen een bedrijfslidmaatschap en een persoonlijk lidmaatschap komt te vervallen.

Klik hier voor een schematisch overzicht van het nieuwe contributiemodel.

Lid worden?
Het lidmaatschap van NRW is er voor iedere organisatie werkzaam in de winkelvastgoedbranche. Om u aan te melden kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Uw aanmelding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.