over
NRW
Team
Bestuur
Raad van Toezicht
Commissies
NRW Update 2017

NRW – Nederlandse Raad Winkelcentra

NRW verbindt deskundigen, belanghebbenden en vernieuwers binnen de winkelomgeving. We helpen elkaar verder met kennisontwikkeling.

Bekijk hier een ons ledenbestand:

NRW Ledenoverzicht per 1-1-2017

Lees hier de statuten.

 

Bureau

Brigit Gerritse

Directeur

brigit-gerritse

b.gerritse@nrw.nl

Bestuur

Albert Hoogland

MRP AM

Director

albert-hoogland

Hans de Jong

Provast

Managing Partner

hans-de-jong

Belinde Bakker

Wereldhave

Chief Operations Officer

Belinde Bakker 2

 

Maarten van Lit

Cushman & Wakefield

Director Retail Services

maarten-van-lit

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht opereert op strategisch niveau en houdt toezicht op het beleid binnen de vereniging. Het accent ligt op de functie van klankbord en toetsingscommissie voor het Bestuur en het Bureau ten aanzien van het vaststellen van de aandachtsgebieden voor het NRW Kenniscentrum en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

De benoeming van een bestuurder gebeurt voor een periode van twee jaar. Een bestuurder is éénmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Hildegard Assies, Urban Retail
  • Jaco Meuwissen, 3w real estate
  • Jan Meerman, INretail
  • Eddy Smit, MVGM
  • Frank Quix, Q&A
  • John Vos, Blokker Holding

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden verder bijgewoond door:

Michiel Boonen, voorzitter van de commissie Research & Educatie
Friso Veenstra, voorzitter van de commissie New Generation

Commissies

De NRW Commissies zetten zich actief in om inzichten vanuit alle sectoren per thema binnen te halen om de blik te verruimen, oplossingen aan te dragen en zodoende te proberen de aantrekkelijkheid van de Nederlandse retailstand te bevorderen. Op dit moment telt NRW 5 commissies.

NRW Leden kunnen zich aansluiten bij verschillende commissies, het Bestuur of de Raad van Toezicht.
Als je wordt aangesteld zal dit zijn voor een periode van maximaal 2 plus 2 jaar.

Als je interesse hebt in het participeren in een van onze commissies, het Bestuur of de Raad van Toezicht, dan kun je een bericht sturen naar info@nrw.nl. Wij nemen dan contact met je op over de mogelijkheden.

Kennis & Innovatie

Het signaleren en communiceren van ontwikkelingen, vernieuwingen en trends is een belangrijke taak van de commissie Kennis & Innovatie. lees verder…

Overheid & Beleid

De overheid vervult een heel belangrijke rol bij keuzes die bepalend zijn voor het winkellandschap. Lees verder…

Duurzaamheid

Inzichtelijk maken welke concrete handvatten of verbeterpunten voor winkelprojecten genoemd kunnen worden in relatie tot het thema duurzaamheid. Lees verder…

Consument & Gedrag

De commissie is continue op zoek naar nieuwe ideeën hoe de winkelsector bruisende steden en kernen kunnen creëren voor consumenten. Lees verder…

New Gen

Deze young professionals worden vertegenwoordigd door de commissie New Generation. Bekijk onze New Gen-pagina voor meer informatie.

NRW Update 2017

Lees hier de NRW Update 2017

Update NRW 2017

NRW Update 2017