Kenniscentrum

Het kenniscentrum is gericht op kennisoverdracht en heeft tot doel uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed te bevorderen en een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kenniscentrum wordt informatie bijeengebracht die betrekking heeft op de disciplines retail(-vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Retail Facts & Figures

Hier kunt u alle facts & figures vinden over de Nederlandse Winkelmarkt.

lees meer...

NRW Publicaties

NRW publiceert geregeld onderzoeksrapporten over actuele thema’s in de winkelmarkt. Sinds 2008 kent NRW een aantal taskforces en werkgroepen die […]

lees meer...

Studies Nederlandse Winkelmarkt

Hier kunt u studies van de Nederlandse Winkelmarkt vinden in verschillende categorieën.

lees meer...