Bijlage bij Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden

Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden

Sample Handbook German Council of Shopping Places