Lancering
Publicatie

Succesvolle transitie van winkelgebieden door Regionale Afstemming

 

Maandag 2 oktober 2017

Gewijzigde locatie!

Bar Beton Rijnsweerd| Utrecht

Succesvolle winkelomgevingen zijn de motor voor bruisende steden en vitale kernen. Maar hoe realiseer je dit soort winkelomgevingen? Allereerst door het aantal vierkante meters in de winkelstructuur te reduceren. De Retailagenda spreekt van -20%. Tegelijkertijd is vernieuwing in het winkellandschap nodig. Om dit te bereiken heeft de NRW Commissie Overheid & Beleid de handreiking geschreven Succesvolle transitie winkelgebieden door regionale afstemming.

Met deze publicatie willen we het winkellandschap versterken. Dit doen we door:

 • de afspraken in de Retailagenda uit te werken;
 • kennis en begrip bij de overheid over de winkelmarkt te vergroten;
 • bij te dragen aan lange-termijndenken bij marktpartijen en de overheid;
 • en door dit alles het voorkómen van opportunisme.

Tijdens het middagcongres op 2 oktober wordt de publicatie aangeboden aan de sector. Marijke van Hees, voorzitter Retailagenda en Sander de Rouwe van IPO nemen de publicatie in ontvangst.  Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Schrijf je in via onderstaand formulier. Deze bijeenkomst wordt door NRW aangeboden aan alle belangstellenden binnen de sector.

Programma

14.00 uur Ontvangst gasten

14.30 uur Start bijeenkomst

 • Opening door middagvoorzitter Brigit Gerritse – directeur NRW
 • Lezing inzake het huidig en toekomstig functioneren van ons regionaal verspreide winkellandschap
 • Presentatie van de bevindingen “Succesvolle transitie van winkelgebieden door Regionale Afstemming”, door Caspar Wortmann – voorzitter NRW Commissie Overheid & Beleid

15.15 uur Aanbieding eerste exemplaar aan Sander de Rouwe (IPO) en Marijke van Hees (Retailagenda) met aansluitend panelgesprek onder leiding van Brigit Gerritse.

15.30 uur Verdieping in kennissessies aan de hand van inspirerende voorbeelden:

 • Best practices en lessons learned vanuit gemeentelijk perspectief; Eindhoven en Utrecht;
 • Vanuit regionaal perspectief; Noord Brabant, Parkstad Limburg;
 • Vanuit het perspectief van de Commissies Zuid-Holland en Noord-Holland;
 • Nadere verdieping inzake vigerende wetgeving en beschikbare regelgeving/instrumentarium;
 • En de vestigingsplaatsstrategie vanuit het retailerperspectief.

16.30 uur Afsluitende borrel om ervaringen te delen

locatie Bar Beton

Pythagoraslaan 101

3584 BB Utrecht

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”