NRW
Kennis & Innovatie

Het NRW Kennis & Innovatie Summit, op 14 februari, is een hoogwaardig middagcongres waarbij Kennis & Innovatie in de spotlight worden gezet door Jesse Weltevrede en Carlo van der Weijer als sprekers.

In 2018 is de NRW Kennis & Innovatie Award geïntroduceerd, met als doel toegepast onderzoek in de retail(vastgoed)sector te stimuleren en de uitkomsten zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Tijdens het  congres zal ook de awarduitreiking plaatsvinden en worden afgesloten met een feestelijke borrel.

Programma

14.15 uur    Ontvangst
14.45 uur    Meike Moors – Hoofd Marketingteam NEMO
15.05 uur    Jesse Weltevreden
15.30 uur    Pauze
15.50 uur    Carlo van de Weijer
16.30 uur    3 presentaties finalisten NRW Kennis & Innovatie Award
16.50 uur    Awarduitreiking
17.15 uur    Netwerkborrel

Locatie

NEMO Science Museum
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam

Jesse Weltevreden

Jesse Weltevreden is professor Digital  Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam en co-founder van het Hva Centre for Market Insights. Hij heeft de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologie in binnenstedelijke winkelgebieden. Tijdens de NRW Kennis & Innovatie Summit presenteert hij de onderzoeksresultaten, die zijn gebundeld in het handboek ‘Het verbonden Winkelgebied: hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad’. Concrete handvatten op basis van stevig en gedegen onderzoek.

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven, en adviseert hij ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van verschillende hightechbedrijven en start-ups. Hij is een internationale spreker op het gebied van exponentiële technologie en de toekomst van hightech, onder meer als faculty member van de Singularity University in Silicon Valley. Verder is hij wekelijks columnist voor het FD over de toekomst van mobiliteit. Tijdens de NRW Kennis & Innovatie Summit geeft hij een presentatie over de ‘Toekomst van mobiliteit’.

De finalisten voor de NRW Kennis & Innovatie Award delen de belangrijkste resultaten van hun zeer relevante onderzoeken voor de retailsector.

Bekijk de links voor meer informatie over de onderzoeken/scriptie.

Reguliere leden en New Generation leden kunnen 1 keer per jaar een collega die geen lid is laten deelnemen aan een bijeenkomst door middel van de Wildcard. Je kunt dat hier aanvinken en beneden de naam van de Wildcardhouder invullen.

Bij deze verklaar ik mij akkoord met de NRW Privacy & Disclaimer Statement.(verplicht)

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”