Ruimtelijk Retailbeleid
20-11-2019

Het Ruimtelijk Retailbeleid ná de zaak Appingedam: Gaat de traditionele winkelstructuur op de schop?

Steeds vaker laait in de winkelmarkt de discussie op in hoeverre retailers buiten de traditionele winkelgebieden een plek voor hun winkel weten te vinden. Als gemeenten dit willen voorkomen, dan zal dit goed gemotiveerd moeten worden. Reikhalzend werd recentelijk uitgekeken naar de einduitspraak in de zaak Appingedam, maar ook deze creëerde onvoldoende duidelijkheid. In tientallen gemeenten speelt deze problematiek en tientallen rechtszaken dreigen. Wat zijn de (on)mogelijkheden als vastgoedeigenaar of retailer te proberen een beperkte detailhandelsbestemming te verruimen?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met PropertyNL en Antea Group.

Onderwerpen

– Duo presentatie over de betekenis van de Dienstenrichtlijn.
– Casus Coevorden waar goed te zien is wat er is gebeurd met de binnenstad als een gemeente geen duidelijk detailhandelsbeleid voert en het mogelijk wordt gemaakt om ook buiten de binnenstad retail toe te staan.
– Vraagstuk waarom het voor een investeerder zo belangrijk is dat een gemeente een duidelijke visie heeft op de binnenstad.

Sprekers voor deze bijeenkomst zijn o.a.

Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gepresenteerd. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.

Deze handreiking is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, VNG en tal van specialisten.

Bekijk de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’.

Algemene informatie

Datum: woensdag 20 november 2019
Tijd: 16:00 – 18:00 (Netwerkborrel na afloop)
Locatie: WTC Utrecht
Prijs: Gratis voor leden van PropertyNL en NRW (€ 50,- bij NO-SHOW)
Prijs: Niet-leden € 165

Bekijk hier de Voorlopige deelnemerslijst bijeenkomst Ruimtelijk Retailbeleid dd. 08-11-2019

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”