Retailagenda
Voorjaarscongres

Op maandag 9 maart 2020 organiseert de Retailagenda het Retailagenda Voorjaarscongres.
De afgelopen jaren hebben de partijen achter de Retailagenda nauw samengewerkt aan het toekomstbestendig maken van de retailsector en aan de vitaliteit van binnensteden en kernen. Maar we zijn nog niet klaar: de transitie van de retailsector is nog niet voltooid en evenmin is de vitaliteit van binnensteden en kernen gegarandeerd. Daarom is er alle reden de Retailagenda voort te zetten. Het congres markeert dan ook de start van een nieuwe periode van samenwerking van de Retailagenda.
Tijdens het congres delen we onder andere de lessons learned  die verschillende activiteiten van de Retailagenda, zoals de onderzoeken, intervisies, bijeenkomsten, het reviewteam, living labs en andere projecten hebben opgeleverd. We blikken ook vooruit: hoe zien steden er in de toekomst uit?  En welke focus van de Retailagenda is daarbij wenselijk?

Het congres is bedoeld voor overheden, retailers, vastgoedeigenaren, onderwijsinstellingen en andere professionals die werken aan vitale binnensteden en kernen.

Meer informatie en een inschrijfformulier (deelname is kosteloos) vind je hier.

Programma

11.00 – 12.00   Bestuurlijk gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer
12.00 – 12.30   Lunch/inloop voor middagdeel
12.30 – 13.30   Plenaire deel met keynote speaker Pieter Ballon
13.45 – 15.50   Deelsessies en bekendmaking finalisten Beste Binnenstad
15.50 – 17.00   High tea en netwerkmoment

Een uitgebreider programma, met meer informatie over de verschillende deelsessies, vind je hier.

Locatie

Prodentfabriek

Oude Fabriekstraat 20

3812 NR Amersfoort

Meer informatie over bereikbaarheid en parkeren vind je hier.

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”