Ringers Winkelcentrum als aanjager voor tweede hotspot van Alkmaar

De locatie van Ringers Winkelcentrum in Alkmaar heeft een rijke geschiedenis met veel hoogte- en dieptepunten. De wijk Overstad heeft het ook niet altijd makkelijk gehad, maar de toekomst ziet er positief uit door de nieuwbouwplannen met 2.500 aantal woningen en de herontwikkeling van het Ringerskwartier. De optelsom van twee nieuwe woontorens, herontwikkeling van de Ringersfabriek met horeca en mogelijk een hotel, het Ringersplein als het tweede evenementenplein van Alkmaar en het onlangs heropende Ringers Winkelcentrum moeten gezamenlijk het Ringerskwartier tot de nieuwe trekker maken.

Ringers Winkelcentrum is de aanjager van deze plannen en heeft een aantal ingrijpende aanpassingen ondergaan om het winkelcentrum weer futureproof te maken. AM is de uitdaging aangegaan om een leegstaand (Ringerspassage) en een gedateerd winkelcentrum (Noorder Arcade) met beide een niet al te best imago samen te voegen tot een modern en prettig winkelcentrum met een gevarieerd aanbod (28.000 m2). Ook de parkeergarages zijn aan elkaar gekoppeld, zodat de grootste parkeergelegenheid van Alkmaar is ontstaan. “Dit is vaak ook het start- en eindpunt van een bezoek aan de binnenstad dat op loopafstand ligt”, aldus Jan Ruitenberg, adjunct-directeur AM.

Breder perspectief
Belangrijk is dat AM nadrukkelijk als een gebiedsontwikkelaar te werk is gegaan, met een breder perspectief op de ontwikkeling. “Geen enkele ontwikkeling staat op zich, het is altijd onderdeel van de rest van de omgeving en dat past binnen één van de hoofdthema’s stad- en gebiedsmaker van AM. We hebben daarom bewust gekozen 4.000 m2 van het winkelcentrum te slopen om zo een toegankelijke ruimte te creëren voor de rest van het kwartier. Hierbij heeft AM de samenwerking gezocht met een aantal gebiedspartners die ook in het gebied actief zijn. Het gezamenlijke doel is een interessant mixed-use gebied te realiseren waar je graag wilt zijn; waar je kan wonen, winkelen en verblijven.

De doelstelling was helder: het koop- en beleefcentrum voor de Kop van Noord-Holland creëren. Maar hoe doe je dat op deze plek in combinatie met de (online) uitdagingen van deze tijd?

Er is uitgebreid onderzocht hoe de twee delen naadloos op elkaar konden aansluiten zonder dat de bezoeker doorheeft dat het eerder twee aparte gebouwen zijn. Dit hebben we gedaan door de interne winkelstructuur compleet te vernieuwen. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is de bestaande gebouwstructuur zoveel mogelijk intact gelaten en bekeken wat we konden hergebruiken.

Vervolgens is er een goede basis gelegd door het aantrekken van een aantal grote internationale winkelformules, zoals MediaMarkt en Decathlon, die de komende decennia garant staan voor gevarieerd winkelaanbod. Inmiddels zijn de grootste winkels van Nederland van Toychamp, Prénatal en OnlyForMen in Ringers Winkelcentrum te vinden. Het afgelopen jaar zijn negen nieuwe huurcontracten afgesloten.

Duidelijke identiteit
Een van de uitdagingen voor AM was het creëren van een duidelijke identiteit voor Ringers Winkelcentrum. “Waar in de binnenstad vooral kleinschalige winkelpanden te vinden zijn, zijn in Ringers Winkelcentrum juist grote metrages te vinden. We hebben bewust gekozen om deze grotere units te behouden en hierdoor hebben we nu een winkelcentrum dat complementair is aan de binnenstad. We gaan de strijd niet aan, maar vullen elkaar juist goed aan.”

Beleving
De belangrijkste keuze is toch wel het toevoegen, kantoren, leisure en horeca. Diverse horecazaken hebben hun deuren geopend, een aantal hebben zelfs een prachtig terras aan het water. Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste fase; het toevoegen van ongeveer 4.000 m2 leisure. Hiermee willen we een grotere doelgroep aanspreken en de verblijfsduur van de bezoekers verlengen.

Facts & Figurs
In totaal omvat het winkelcentrum nu 28.000 m2 verdeeld over twee verdiepingen met daarin ruim 20 units en een grote parkeergarage met circa 800 parkeerplaatsen, waarvan 100 op maaiveld. In totaal zijn er nu al jaarlijks 2.3 miljoen unieke bezoekers (bron: Locatus).

 


Jan Ruitenberg, Adjunct-directeur Retail bij AM RED

NRW publiceert de Handreiking Verantwoord bezoek Winkelgebieden

Nu de aanpak van de Covid-19-crisis in een nieuwe fase is gekomen, vinden bezoekers hun weg weer naar de winkelgebieden. Zij zijn van harte welkom, binnen de nieuwe regels van de tijdelijke anderhalvemetersamenleving. Er zijn inmiddels voldoende protocollen die duidelijk maken hoe er gewinkeld moet worden BINNEN en net VOOR de winkel. Het is minder … Lees verder

Waar staan we als de rook optrekt?

Het coronavirus raakt de hele wereld. Overal worden mensen ziek en overlijden aan het virus. Overal zijn en worden maatregelen genomen om de (gezondheids)schade door het virus te beperken. Overal krijgt de economie daardoor een flinke dreun. Ook in Nederland zien we dat veel mensen ziek worden en overlijden. De zorg staat zwaar onder druk; … Lees verder

NRW Contributie 2020 & Covid-19

Beste NRW-leden, De situatie rondom Covid-19 heeft grote impact op onze branche en raakt daarbij ook de activiteiten van de NRW. We hebben je eerder gemeld dat een aantal van onze aanstaande verenigingsevents helaas moet worden uitgesteld. Een deel zal kunnen worden verplaatst naar een later moment in het jaar, maar het is onze verwachting … Lees verder