Coronacrisis: uniek retail laboratorium

De Corona-crisis brengt de winkelmarkt nog meer in de knel dan die al zat. Het bijzondere van deze crisis is dat we opeens in een soort ‘laboratoriumsituatie’ belanden: een bubbel met extreme omstandigheden die ons de kans geeft om nog scherper te zien waar de problemen precies zitten. Van deze unieke situatie kunnen we waarschijnlijk veel leren.

De winkelmarkt is al lange tijd in transitie: niemand die dat nog ontkent. Het lukt echter niet altijd om doeltreffend met dat besef om te gaan. Dikwijls is goed in beeld wat er aan de hand is, maar conclusies die getrokken worden zijn vaak halfslachtig. Pijnlijke ingrepen worden regelmatig vermeden onder meer in de hoop dat het misschien toch nog goed komt. Het is echter onvermijdelijk om duidelijke keuzes te maken voor delen van de winkelstructuur en voor individuele winkelformules. Evidente data en een onweerlegbare onderbouwing kunnen helpen om die keuzes ook echt te maken. Ik denk dat de kennisbasis hiervoor de komende periode aanzienlijk versterkt kan worden.

Nu we geconfronteerd worden met een nooit eerder vertoonde crisis, doet zich een unieke kans voor om de problemen onder een vergrootglas te leggen. Onder extreme omstandigheden worden gevolgen uitvergroot. Het wordt snel duidelijk waar precies de problemen zitten en nieuwe richtingen komen scherper in beeld. De crisis als scherprechter.

Zie deze situatie als laboratorium: extreme omstandigheden en duidelijk herleidbare gevolgen. Een eldorado voor onderzoekers. Veel nieuwe data die ook echt tot conclusies en (nieuwe) inzichten kunnen leiden. Dat betreft allereerst DIT moment van crisis: wat is er precies aan de hand? Maar geldt ook STRAKS voor de periode van herstel: hoe verloopt dat? Passantenaantallen maar ook omzetcijfers zijn belangrijk. En inzage in sectoren waarin op welk moment wel en niet besteed wordt. En tot slot de verdeling over de kanalen (on- en off-line): voor, tijdens en na de crisis.

Voor winkelgebieden verwacht ik dat er heldere inzichten ontstaan in de levensvatbaarheid van complete centra of onderdelen daarvan: van welke delen van de winkelstructuur kunnen we beter afscheid nemen en waar liggen nog ontwikkelkansen. Ook kan duidelijk worden voor welke typen winkels bepaalde centra wel of niet relevant zijn. Welke winkelformules zijn levensvatbaar en zitten die op de juiste plek en in de goede ‘vastgoedjas’. En waar moeten we winkels met andere, passende functies verbinden.

Maar ik ben ook benieuwd naar wat er gebeurt met internetbestedingen. Nemen ze (versneld) toe en zo ja in welke sectoren? En wat gebeurt er als we weer de straat op mogen; wordt dan misschien de specifieke rol van winkels beter zichtbaar (sociaal, beleving, service)? Wellicht kunnen we veel leren over de relatie tussen fysieke en online retail: ondernemers uit beide segmenten kunnen inzichten opdoen voor de toekomst van formulevoering en klantbenadering.

Dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn om acute en individuele problemen op te lossen, is evident. De gevolgen vallen immers bij bedrijven en mensen die niet verantwoordelijk zijn voor deze situatie en die geen grip hebben op het verloop daarvan.

Maar laten we ook leren van deze unieke situatie en kennis opdoen die we kunnen gebruiken bij het werk aan winkelgebieden en aan winkelformules. Dit vraagt allereerst om het formuleren van onderzoeksvragen die helpen om de goede data te verzamelen. En later vergt dit het koppelen en delen van data om tot nieuwe inzichten te komen of om bestaande inzichten te versterken.

Ik ben ervan overtuigd dat we dan beter in staat zijn om overtuigende conclusies te trekken en draagvlak te vinden voor de ingrepen die nodig zijn in de winkelmarkt.

En wat uit de praktijk verder ook blijkt: voor fysieke retail kan niemand de problemen in zijn eentje oplossen. Dit is daarom ook een pleidooi voor meer samenwerking tussen eigenaren en ondernemers en voor volwaardig commitment van lokale overheden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arno Ruigrok

ARNORUIGROK-PLACES|PROPERTIES|PEOPLE

NRW publiceert de Handreiking Verantwoord bezoek Winkelgebieden

Nu de aanpak van de Covid-19-crisis in een nieuwe fase is gekomen, vinden bezoekers hun weg weer naar de winkelgebieden. Zij zijn van harte welkom, binnen de nieuwe regels van de tijdelijke anderhalvemetersamenleving. Er zijn inmiddels voldoende protocollen die duidelijk maken hoe er gewinkeld moet worden BINNEN en net VOOR de winkel. Het is minder … Lees verder

Waar staan we als de rook optrekt?

Het coronavirus raakt de hele wereld. Overal worden mensen ziek en overlijden aan het virus. Overal zijn en worden maatregelen genomen om de (gezondheids)schade door het virus te beperken. Overal krijgt de economie daardoor een flinke dreun. Ook in Nederland zien we dat veel mensen ziek worden en overlijden. De zorg staat zwaar onder druk; … Lees verder

NRW Contributie 2020 & Covid-19

Beste NRW-leden, De situatie rondom Covid-19 heeft grote impact op onze branche en raakt daarbij ook de activiteiten van de NRW. We hebben je eerder gemeld dat een aantal van onze aanstaande verenigingsevents helaas moet worden uitgesteld. Een deel zal kunnen worden verplaatst naar een later moment in het jaar, maar het is onze verwachting … Lees verder