Retail en Kondratjev

Is de huidige situatie in de fysieke retail te verklaren door de economische conjunctuur golven welke beschreven zijn door de rus Kondratjev?

Inleiding

Deze conjunctuur golven verklaard door Kondratjev hebben een periode van vijftig/zestig jaar. Onderdeel van de theorie is dat “grootschalige investeringen in de vorm van projecten de neiging hebben om te komen tot een overinvestering, welke dan niet het gewenste rendement oplevert. Een dergelijke periode wordt gevolgd door grote desinvesteringen”!

Zonder dat ik daar een onderzoek naar gedaan heb, daag ik de economen onder ons uit om hier verder onderzoek naar te zoek. Maar een stukje geschiedenis geeft hieraan wel een voedingsbodem om de stelling enigszins te kunnen onderbouwen.

Geschiedenis

Als we kijken naar de fysieke retail zoals wij die nu kennen, dan kan je stellen dat de naoorlogse jaren de start zijn geweest van het fysieker maken van de retail. De babyboomers onder ons kunnen zich de melkboer, de bakker en de marskramer, die huis aan huis de boodschappen bezorgden, nog wel herinneren. Voor de huidige generatie: de voorlopers van Picnic en de thuisbezorgdiensten van zowel de food retailers als de restaurants. Deze diensten gingen al snel over naar de fysieke retail, kleine winkeltjes van ondernemers op de hoek van de straat. Verder de opkomst van Albert Heijn in de jaren 60 met zijn eerste supermarkt, de groei van Blokker die toen een vlucht nam, C&A die grote winkels ging openen etc. etc.

De jaren 70 waren nog wat terughoudend, maar in de jaren 80, ondanks de economische crisis in het begin daarvan, legden de basis voor de groei van het aantal en de grootte van de fysieke winkel. Uitmondend in een gigantische groei in de jaren 90 en beginjaren 2000! Dit heeft geleid tot een bovenmatige aantal m2 en derhalve overcapaciteit in fysieke winkelmeters.

2008 is het begin geweest van een neergang van meters, enerzijds door het besef dat er inderdaad te veel retailmeters gebouwd waren, maar anderzijds een veranderend consumentengedrag, versterkt door de komst van internet.

Heden

De opkomst van allerlei thuisbezorgdiensten lijkt aan te geven dat we weer terug naar het begin aan het gaan zijn, lees de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Voor alle duidelijkheid, ik voorspel niet het einde van de fysieke retail, dat gaat zeker niet gebeuren, maar wel een heroverweging van de huidige ontwikkelingen en de gevolgen welke dit gaat hebben in alle winkelgebieden.

De huidige Corona crisis zou wel eens een bevestiging kunnen zijn van de door mij vermeende cyclus.

Ik daag de Hogescholen en de Universiteiten uit om dit als basis voor verder onderzoek op te pakken, ik ben zeer nieuwsgierig of er voor de geschetste ontwikkeling een wetenschappelijke basis te vinden is. Wie pakt het op?

Zie voor meer info het lemma op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf. Frappant daarbij is dat een bestuursvoorzitter van Robeco in 1999 een voorspelling deed dat de opgaande Kontratjev golf in 2008 ten einde zou zijn, dus in algemene zin de economie! En hoe waar had hij het met de bankencrisis in 2008!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peter Koet, Retail Vastgoed Adviseurs

peterkoet@retailvastgoedadviseurs.nl

Coronacrisis: uniek retail laboratorium

De Corona-crisis brengt de winkelmarkt nog meer in de knel dan die al zat. Het bijzondere van deze crisis is dat we opeens in een soort ‘laboratoriumsituatie’ belanden: een bubbel met extreme omstandigheden die ons de kans geeft om nog scherper te zien waar de problemen precies zitten. Van deze unieke situatie kunnen we waarschijnlijk … Lees verder

Corona virus: Binnensteden leeg maar wijkwinkelcentra zien traffic toenemen door hamstergedrag

Het Corona virus heeft grote gevolgen voor veel sectoren en zeker ook voor de retail. In een sector die al jaren in de hoek zit waar de klappen vallen zal een omzetuitval die enkele weken of langer gaat duren desastreuze gevolgen hebben. Om een beeld te schetsen van hoe groot de gevolgen zijn, hebben PFM … Lees verder

Ringers Winkelcentrum als aanjager voor tweede hotspot van Alkmaar

De locatie van Ringers Winkelcentrum in Alkmaar heeft een rijke geschiedenis met veel hoogte- en dieptepunten. De wijk Overstad heeft het ook niet altijd makkelijk gehad, maar de toekomst ziet er positief uit door de nieuwbouwplannen met 2.500 aantal woningen en de herontwikkeling van het Ringerskwartier. De optelsom van twee nieuwe woontorens, herontwikkeling van de … Lees verder