Beste NRW’ers,
 
De impact van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen op ons land en op onze sector is enorm. Alles lijkt of is ineens anders en zekerheden, prognoses en toekomstperspectieven verschuiven van dag tot dag.
 
Dat geldt voor jullie (ons) allemaal, en dat geldt ook voor NRW als vereniging. Zoals we via de verschillende kanalen al meldden, hebben wij ons reguliere programma zoals wij dit t/m juni gepland hadden, geschrapt. Ook voor de periode daarna is het uiterst onzeker op welke manier wij invulling kunnen geven aan onze missie: het ontwikkelen en delen van kennis en het bij elkaar brengen van mensen uit ons netwerk. Dat het anders zal zijn dan we gewend zijn, lijkt wel zeker. De online “Ontbijten met”-sessie van New Gen, waarover je verderop in deze Update meer leest, is daar een eerste invulling van.

Ook onze oproep aan verhuurders en huurders in Nederland die we vorige maand deden en waartoe wij het initiatief namen, is hier een voorbeeld van.  De verschillende partijen zijn momenteel nog in gesprek over een eventueel vervolg.
 
We zijn benieuwd naar jullie ideeën en mening over dergelijke initiatieven en over andere kansen en mogelijkheden voor NRW. Het NRW-team, het bestuur en de diverse NRW-commissies zoeken samen naar manieren om zowel nu, in de coronaperiode, als in de periode daarna (middellange termijn) van maximale waarde te zijn voor leden en sector. Daar willen we jullie graag over infomeren én vooral ook gebruikmaken van jullie hulp, inzichten en ideeën. Daarom organiseren wij op donderdag 23 april van 15:00 tot 16:00 een interactief webinar  met als onderwerpen:

  1. Korte toelichting vanuit NRW: huidige stand van zaken
  2. Met elkaar in gesprek over op welke manieren NRW nú (in de coronaperiode) en op (middel)lange termijn van maximale waarde kan zijn voor haar leden en de sector

Op basis van gesprekken die we momenteel met onze diverse commissies hebben, inventariseren wij al de ideeën en suggesties die er in onze achterban zijn. Op basis van de inzichten die we hieruit halen, zullen wij volgende week een korte poll onder alle leden uitsturen, met als doel deze inzichten te toetsen en verder aanscherpen. Op basis van die opgehaalde inzichten kunnen we 23 april dan goed beslagen ten ijs het (online) gesprek met jullie aangaan. 

Na inschrijving zullen we je een Outlook-uitnodiging met link naar het webinar sturen.
Let op: om interactiviteit te optimaliseren, maximeren we het aantal deelnemers op 25. Als er meer animo is, organiseren we heel graag een 2e (en 3e, en 4e) sessie. Wildcards zijn voor dit webinar niet in te zetten.

Goede gezondheid gewenst voor jullie allemaal, heel hartelijk dank voor jullie meedenken en graag tot snel.
 
Hartelijke groet, namens NRW-bestuur en -team,

Marrit Laning, – voorzitter

Inschrijven

Bij deze verklaar ik mij akkoord met de NRW Privacy & Disclaimer Statement.(verplicht)

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”