Gemeenten vrezen leegstand door corona

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht door de coronacrisis een toename van faillissementen in retail en horeca. 85% van de gemeenten verwacht een toename van faillissementen in retail. Voor horeca is dat 70%. Gemeenten zien oplossingsrichtingen in onder meer lokaal samenwerken en uitbouwen van lokale (online) platforms. Dat blijkt uit onderzoek door Stec Groep, uitgevoerd door Hub Ploem (partner bij Stec en lid van NRW-commissie Overheid & Beleid) en Martijn Exterkate (adviseur bij Stec).

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de winkelstraten in de binnensteden? Die vraag heeft Stec Groep voorgelegd aan de Nederlandse gemeenten. Uit een respons van 80 gemeenten komt naar voren dat het overgrote deel een toename van faillissementen van winkels en horecagelegenheden voorziet. Gemeenten adviseren ondernemers lokaal meer te gaan samenwerken met collega-ondernemers en in gesprek te gaan met vastgoedeigenaars over de huurprijzen van winkelpanden. 60% van de gemeenten vindt deze namelijk te hoog.

Vooral centrumondernemers in detailhandel en horeca worden zwaar getroffen

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten denkt dat de coronacrisis leidt tot faillissementen van winkels en horecazaken in centra, respectievelijk 85% en 70%. Daarnaast verwacht meer dan de helft dat een groeiend aantal persoonlijke dienstverleners, zoals kappers en schoonheidssalons, de deuren moet sluiten. Voor bioscopen, theaters en poppodia zien gemeenten de toekomst positiever in: slechts 10% verwacht faillissementen.

“Het is een zware tijd voor ondernemers en vastgoedeigenaren in centra, maar ook voor de hele keten daaromheen. De huidige marktomstandigheden kunnen leiden tot een leegstandsgolf in centra. Verwachtingen van gemeenten onderstrepen dat beeld”, aldus Martijn Exterkate (adviseur retail Stec Groep). “Om de economische en maatschappelijke schade zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat iedereen in de keten meebeweegt. Denk daarbij naast de winkelier ook aan vastgoedeigenaren, banken en overheden. De lokale economie en leefbaarheid staan op het spel.”

Advies gemeenten: lokaal samenwerken, regelingen benutten en onderhandelen over huurprijs

Gemeenten adviseren centrumondernemers om nu extra in te zetten op lokale samenwerking met andere ondernemers. Als voorbeelden noemen zij het initiëren en uitbouwen van lokale online platforms, voucherregelingen, bezorgdiensten en het voorbereiden van evenementen voor de periode na de coronacrisis. Ook is het advies van gemeenten om gebruik te maken van de (financiële) regelingen van het Rijk en gemeenten. Opvallend is dat 30% van de gemeenten centrumondernemers oproept om met verhuurders in gesprek te gaan over de huur. Stec Groep constateert dat 60% van de gemeenten de huidige huurprijsniveaus voor winkelpanden in centra te hoog vindt.

Gemeenten kritisch op samenwerking vastgoedeigenaren en ondernemers in centra

Dat gemeenten aansturen op een betere samenwerking hangt samen met het feit dat 30% van hen vindt dat een stroeve samenwerking een negatieve impact heeft op het toekomstig functioneren van de detailhandel en daarmee op de mogelijkheden om de coronacrisis effectief het hoofd te bieden. Gemeenten beoordelen de huidige samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers in centra gemiddeld met een 5,9. De onderlinge samenwerking tussen vastgoedeigenaren en tussen ondernemers worden respectievelijk met een 5,6 en 6,7 beoordeeld. Structureel overleg en het vinden van wederzijds belang zijn volgens gemeenten belangrijke aspecten om deze samenwerking te verbeteren.

Naast coronacrisis hebben groei van webshops en vergrijzing impact op toekomst detailhandel

Los van de coronacrisis worden nog drie oorzaken genoemd die tot een afname van de detailhandel in centra kunnen zorgen. Als eerste is dat de groei van het online winkelen (80% van de gemeenten noemt dit).  Als tweede is dat de vergrijzing, en dan specifiek het stoppen van gepensioneerde winkeliers (45% van gemeenten noemt dit). Tot slot worden ook een overschot aan winkelmeters in de regio meermaals genoemd.

Nieuwe handreiking: Eerste hulp bij de transitie van winkelgebieden

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. NRW, de Retailagenda, Retail Insiders en Platform De Nieuwe Winkelstraat hebben daarom een raamwerk ontwikkeld met instrumenten om aan de slag te kunnen. Deze handreiking … Lees verder

Partijen zetten laatste stap in ‘Steunakkoord voor en door de Retailsector’

Retailers, verhuurders van retailvastgoed en brancheverenigingen hebben op 2 juni het ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector’ afgerond. De initiatiefnemers en opstellers van het akkoord laten weten dat ‘met deze overeenkomst er een goede basis ligt om vooruit te kijken’. Met steun van de grote banken en het ministerie van Economische Zaken is op … Lees verder

NRW publiceert de Handreiking Verantwoord bezoek Winkelgebieden

Nu de aanpak van de Covid-19-crisis in een nieuwe fase is gekomen, vinden bezoekers hun weg weer naar de winkelgebieden. Zij zijn van harte welkom, binnen de nieuwe regels van de tijdelijke anderhalvemetersamenleving. Er zijn inmiddels voldoende protocollen die duidelijk maken hoe er gewinkeld moet worden BINNEN en net VOOR de winkel. Het is minder … Lees verder