Gemeenten vrezen leegstand door corona

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht door de coronacrisis een toename van faillissementen in retail en horeca. 85% van de gemeenten verwacht een toename van faillissementen in retail. Voor horeca is dat 70%. Gemeenten zien oplossingsrichtingen in onder meer lokaal samenwerken en uitbouwen van lokale (online) platforms. Dat blijkt uit onderzoek door Stec Groep, uitgevoerd door Hub Ploem (partner bij Stec en lid van NRW-commissie Overheid & Beleid) en Martijn Exterkate (adviseur bij Stec).

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de winkelstraten in de binnensteden? Die vraag heeft Stec Groep voorgelegd aan de Nederlandse gemeenten. Uit een respons van 80 gemeenten komt naar voren dat het overgrote deel een toename van faillissementen van winkels en horecagelegenheden voorziet. Gemeenten adviseren ondernemers lokaal meer te gaan samenwerken met collega-ondernemers en in gesprek te gaan met vastgoedeigenaars over de huurprijzen van winkelpanden. 60% van de gemeenten vindt deze namelijk te hoog.

Vooral centrumondernemers in detailhandel en horeca worden zwaar getroffen

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten denkt dat de coronacrisis leidt tot faillissementen van winkels en horecazaken in centra, respectievelijk 85% en 70%. Daarnaast verwacht meer dan de helft dat een groeiend aantal persoonlijke dienstverleners, zoals kappers en schoonheidssalons, de deuren moet sluiten. Voor bioscopen, theaters en poppodia zien gemeenten de toekomst positiever in: slechts 10% verwacht faillissementen.

“Het is een zware tijd voor ondernemers en vastgoedeigenaren in centra, maar ook voor de hele keten daaromheen. De huidige marktomstandigheden kunnen leiden tot een leegstandsgolf in centra. Verwachtingen van gemeenten onderstrepen dat beeld”, aldus Martijn Exterkate (adviseur retail Stec Groep). “Om de economische en maatschappelijke schade zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat iedereen in de keten meebeweegt. Denk daarbij naast de winkelier ook aan vastgoedeigenaren, banken en overheden. De lokale economie en leefbaarheid staan op het spel.”

Advies gemeenten: lokaal samenwerken, regelingen benutten en onderhandelen over huurprijs

Gemeenten adviseren centrumondernemers om nu extra in te zetten op lokale samenwerking met andere ondernemers. Als voorbeelden noemen zij het initiëren en uitbouwen van lokale online platforms, voucherregelingen, bezorgdiensten en het voorbereiden van evenementen voor de periode na de coronacrisis. Ook is het advies van gemeenten om gebruik te maken van de (financiële) regelingen van het Rijk en gemeenten. Opvallend is dat 30% van de gemeenten centrumondernemers oproept om met verhuurders in gesprek te gaan over de huur. Stec Groep constateert dat 60% van de gemeenten de huidige huurprijsniveaus voor winkelpanden in centra te hoog vindt.

Gemeenten kritisch op samenwerking vastgoedeigenaren en ondernemers in centra

Dat gemeenten aansturen op een betere samenwerking hangt samen met het feit dat 30% van hen vindt dat een stroeve samenwerking een negatieve impact heeft op het toekomstig functioneren van de detailhandel en daarmee op de mogelijkheden om de coronacrisis effectief het hoofd te bieden. Gemeenten beoordelen de huidige samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers in centra gemiddeld met een 5,9. De onderlinge samenwerking tussen vastgoedeigenaren en tussen ondernemers worden respectievelijk met een 5,6 en 6,7 beoordeeld. Structureel overleg en het vinden van wederzijds belang zijn volgens gemeenten belangrijke aspecten om deze samenwerking te verbeteren.

Naast coronacrisis hebben groei van webshops en vergrijzing impact op toekomst detailhandel

Los van de coronacrisis worden nog drie oorzaken genoemd die tot een afname van de detailhandel in centra kunnen zorgen. Als eerste is dat de groei van het online winkelen (80% van de gemeenten noemt dit).  Als tweede is dat de vergrijzing, en dan specifiek het stoppen van gepensioneerde winkeliers (45% van gemeenten noemt dit). Tot slot worden ook een overschot aan winkelmeters in de regio meermaals genoemd.

Terugblik very special edition studiereis 2020

Niet naar Frankrijk, en uiteindelijk ook niet naar Aviodrome. Last-minute boekten we onze studiereis reis om naar een online reis met bijna 40 deelnemers. Mokerslag voor het Nederlandse toerisme Thijs de Groot, programmamanager Destination Development bij NBTC liet zien hoe corona het Nederlandse toerisme hard raakt. We verwachtten begin dit jaar 21 miljoen buitenlandse bezoekers … Lees verder

In deze situatie moet je heel dicht op je klant gaan zitten, ze letterlijk naar binnen halen’

Gertjan Slob – directeur Onderzoek bij Locatus en voorzitter van de NRW-commissie Kennis & Innovatie – gaf NRW-leden tijdens een webinar antwoord op hun vragen over de Corona Impact & Recovery Index die Locatus half september publiceerde. Heb je het webinar gemist of wil je de antwoorden nog eens teruglezen? Hieronder vind je de Q&A. … Lees verder

Dit is de jury van het NRW Marketingfestival 2020

Het NRW Marketingcongres is ieder jaar weer een event waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. Niet in de laatste plaats omdat tijdens dit event de NRW Marketing Award wordt uitgereikt. Dit jaar kan er helaas geen live congres plaatsvinden. Daarom staat de gehele maand november in het teken van de NRW Marketing Award: special … Lees verder