Samen in gesprek over plannen en toekomst van NRW

Beste NRW’ers,

De impact van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen op ons land en op onze sector is enorm. Alles lijkt of is ineens anders en zekerheden, prognoses en toekomstperspectieven verschuiven van dag tot dag.

Dat geldt voor jullie (ons) allemaal, en dat geldt ook voor NRW als vereniging. Zoals we via de verschillende kanalen al meldden, hebben wij ons reguliere programma zoals wij dit t/m juni gepland hadden, geschrapt. Ook voor de periode daarna is het uiterst onzeker op welke manier wij invulling kunnen geven aan onze missie: het ontwikkelen en delen van kennis en het bij elkaar brengen van mensen uit ons netwerk. Dat het anders zal zijn dan we gewend zijn, lijkt wel zeker. De online “Ontbijten met”-sessie van New Gen die we op 22 april organiseren is daar een eerste invulling van.

Ook onze oproep aan verhuurders en huurders in Nederland die we vorige maand deden en waartoe wij het initiatief namen, is hier een voorbeeld van.  De verschillende partijen zijn momenteel nog in gesprek over een eventueel vervolg.

We zijn benieuwd  naar jullie ideeën  en mening over dergelijke initiatieven en over andere kansen en mogelijkheden voor NRW. Het NRW-team, het bestuur en de diverse NRW-commissies zoeken samen naar manieren om zowel nu, in de coronaperiode, als in de periode daarna (middellange termijn) van maximale waarde te zijn voor leden en sector. Daar willen we jullie graag over infomeren én vooral ook gebruikmaken van jullie hulp, inzichten en ideeën. Daarom organiseren wij op donderdag 23 april van 15:00 tot 16:00 een interactief webinar  met als onderwerpen:

  1. Korte toelichting vanuit NRW: huidige stand van zaken
  2. Met elkaar in gesprek over op welke manieren NRW nú (in de coronaperiode) en op (middel)lange termijn van maximale waarde kan zijn voor haar leden en de sector

Op basis van gesprekken die we momenteel met onze diverse commissies hebben, inventariseren wij al de ideeën en suggesties die er in onze achterban zijn. Op basis van de inzichten die we hieruit halen, zullen wij volgende week een korte poll onder alle leden uitsturen, met als doel deze inzichten te toetsen en verder aanscherpen. Op basis van die opgehaalde inzichten kunnen we 23 april dan goed beslagen ten ijs het (online) gesprek met jullie aangaan.

Als je wilt deelnemen, schrijf je dan in op de inschrijfpagina op nrw.nl, dan zullen we je een Outlook-uitnodiging met link naar het webinar sturen.
Let op: om interactiviteit te optimaliseren, maximeren we het aantal deelnemers op 25. Als er meer animo is, organiseren we heel graag een 2e (en 3e, en 4e) sessie.

Goede gezondheid gewenst voor jullie allemaal, heel hartelijk dank voor jullie meedenken  en graag tot snel.

Hartelijke groet en een mooi paasweekend gewenst, namens NRW-bestuur en -team,

Marrit Laning, – voorzitter

Nieuwe handreiking: Eerste hulp bij de transitie van winkelgebieden

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. NRW, de Retailagenda, Retail Insiders en Platform De Nieuwe Winkelstraat hebben daarom een raamwerk ontwikkeld met instrumenten om aan de slag te kunnen. Deze handreiking … Lees verder

Partijen zetten laatste stap in ‘Steunakkoord voor en door de Retailsector’

Retailers, verhuurders van retailvastgoed en brancheverenigingen hebben op 2 juni het ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector’ afgerond. De initiatiefnemers en opstellers van het akkoord laten weten dat ‘met deze overeenkomst er een goede basis ligt om vooruit te kijken’. Met steun van de grote banken en het ministerie van Economische Zaken is op … Lees verder

NRW publiceert de Handreiking Verantwoord bezoek Winkelgebieden

Nu de aanpak van de Covid-19-crisis in een nieuwe fase is gekomen, vinden bezoekers hun weg weer naar de winkelgebieden. Zij zijn van harte welkom, binnen de nieuwe regels van de tijdelijke anderhalvemetersamenleving. Er zijn inmiddels voldoende protocollen die duidelijk maken hoe er gewinkeld moet worden BINNEN en net VOOR de winkel. Het is minder … Lees verder