NRW Contributie 2020 & Covid-19

Beste NRW-leden,

De situatie rondom Covid-19 heeft grote impact op onze branche en raakt daarbij ook de activiteiten van de NRW. We hebben je eerder gemeld dat een aantal van onze aanstaande verenigingsevents helaas moet worden uitgesteld. Een deel zal kunnen worden verplaatst naar een later moment in het jaar, maar het is onze verwachting dat een aantal programmaonderdelen dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen doorgang meer kan hebben.

Anticiperend op deze ontwikkelingen hebben wij als bestuur een inschatting gemaakt naar de consequenties hiervan op onze jaarbegroting en hebben we overleg gevoerd op welke wijze wij onze leden hierin kunnen compenseren. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe lang de problematiek zal voortduren en kunnen we thans geen overhaaste beslissingen nemen. Zodra de feitelijke impact op onze jaaragenda inzichtelijk is, zullen wij je daarover – en de bijbehorende ideeën over compensatie – uiteraard informeren. Naar verwachting zal dit tijdens een buitengewone ALV later in het jaar worden besproken en vastgesteld.

De gehele sector heeft te kampen met sterk teruglopende revenuen. Een aantal van onze leden heeft ons verzocht om een betalingsregeling te treffen voor de contributie van het NRW-lidmaatschap. Wij hebben als vereniging echter te maken met een aantal niet-beïnvloedbare kosten (salarissen, huisvesting, boekhouding, IT etc.) waardoor forse afwijkingen ten opzichte van de NRW-jaarbegroting 2020 niet mogelijk zijn. Uiteraard hebben wij begrip voor de buitengewone omstandigheden en willen wij de leden die door het betalen van de contributie in moeilijkheden komen voor zover mogelijk tegemoet komen. Indien het niet mogelijk is om de contributie over 2020 binnen de betalingstermijn  (geheel) te voldoen, neem dan contact op met het bureau door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@nrw.nl, waarna we gezamenlijk een passende oplossing proberen te vinden.

We wensen je van harte alle sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Wouter Kromkamp – penningmeester

Nieuwe handreiking: Eerste hulp bij de transitie van winkelgebieden

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. NRW, de Retailagenda, Retail Insiders en Platform De Nieuwe Winkelstraat hebben daarom een raamwerk ontwikkeld met instrumenten om aan de slag te kunnen. Deze handreiking … Lees verder

Partijen zetten laatste stap in ‘Steunakkoord voor en door de Retailsector’

Retailers, verhuurders van retailvastgoed en brancheverenigingen hebben op 2 juni het ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector’ afgerond. De initiatiefnemers en opstellers van het akkoord laten weten dat ‘met deze overeenkomst er een goede basis ligt om vooruit te kijken’. Met steun van de grote banken en het ministerie van Economische Zaken is op … Lees verder

NRW publiceert de Handreiking Verantwoord bezoek Winkelgebieden

Nu de aanpak van de Covid-19-crisis in een nieuwe fase is gekomen, vinden bezoekers hun weg weer naar de winkelgebieden. Zij zijn van harte welkom, binnen de nieuwe regels van de tijdelijke anderhalvemetersamenleving. Er zijn inmiddels voldoende protocollen die duidelijk maken hoe er gewinkeld moet worden BINNEN en net VOOR de winkel. Het is minder … Lees verder