NRW Contributie 2020 & Covid-19

Beste NRW-leden,

De situatie rondom Covid-19 heeft grote impact op onze branche en raakt daarbij ook de activiteiten van de NRW. We hebben je eerder gemeld dat een aantal van onze aanstaande verenigingsevents helaas moet worden uitgesteld. Een deel zal kunnen worden verplaatst naar een later moment in het jaar, maar het is onze verwachting dat een aantal programmaonderdelen dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen doorgang meer kan hebben.

Anticiperend op deze ontwikkelingen hebben wij als bestuur een inschatting gemaakt naar de consequenties hiervan op onze jaarbegroting en hebben we overleg gevoerd op welke wijze wij onze leden hierin kunnen compenseren. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe lang de problematiek zal voortduren en kunnen we thans geen overhaaste beslissingen nemen. Zodra de feitelijke impact op onze jaaragenda inzichtelijk is, zullen wij je daarover – en de bijbehorende ideeën over compensatie – uiteraard informeren. Naar verwachting zal dit tijdens een buitengewone ALV later in het jaar worden besproken en vastgesteld.

De gehele sector heeft te kampen met sterk teruglopende revenuen. Een aantal van onze leden heeft ons verzocht om een betalingsregeling te treffen voor de contributie van het NRW-lidmaatschap. Wij hebben als vereniging echter te maken met een aantal niet-beïnvloedbare kosten (salarissen, huisvesting, boekhouding, IT etc.) waardoor forse afwijkingen ten opzichte van de NRW-jaarbegroting 2020 niet mogelijk zijn. Uiteraard hebben wij begrip voor de buitengewone omstandigheden en willen wij de leden die door het betalen van de contributie in moeilijkheden komen voor zover mogelijk tegemoet komen. Indien het niet mogelijk is om de contributie over 2020 binnen de betalingstermijn  (geheel) te voldoen, neem dan contact op met het bureau door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@nrw.nl, waarna we gezamenlijk een passende oplossing proberen te vinden.

We wensen je van harte alle sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Wouter Kromkamp – penningmeester

NRW Awards worden uitgesteld

Het is onvermijdelijk. Zowel de uitreiking van de NRW Marketing Awards als de NRW Jaarprijs moet worden uitgesteld. Tony Wijntuin (juryvoorzitter): “Voor de NRW Marketing Award is het selectietraject in februari en maart gestart. Op basis van de inzendingen heeft de jury al een selectie kunnen maken van de nominaties. Toch hebben we het jurytraject … Lees verder

Samen in gesprek over plannen en toekomst van NRW

Beste NRW’ers, De impact van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen op ons land en op onze sector is enorm. Alles lijkt of is ineens anders en zekerheden, prognoses en toekomstperspectieven verschuiven van dag tot dag. Dat geldt voor jullie (ons) allemaal, en dat geldt ook voor NRW als vereniging. Zoals we via de verschillende kanalen … Lees verder

Gemeenten vrezen leegstand door corona

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht door de coronacrisis een toename van faillissementen in retail en horeca. 85% van de gemeenten verwacht een toename van faillissementen in retail. Voor horeca is dat 70%. Gemeenten zien oplossingsrichtingen in onder meer lokaal samenwerken en uitbouwen van lokale (online) platforms. Dat blijkt uit onderzoek door Stec … Lees verder