NRW Contributie 2020 & Covid-19

Beste NRW-leden,

De situatie rondom Covid-19 heeft grote impact op onze branche en raakt daarbij ook de activiteiten van de NRW. We hebben je eerder gemeld dat een aantal van onze aanstaande verenigingsevents helaas moet worden uitgesteld. Een deel zal kunnen worden verplaatst naar een later moment in het jaar, maar het is onze verwachting dat een aantal programmaonderdelen dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen doorgang meer kan hebben.

Anticiperend op deze ontwikkelingen hebben wij als bestuur een inschatting gemaakt naar de consequenties hiervan op onze jaarbegroting en hebben we overleg gevoerd op welke wijze wij onze leden hierin kunnen compenseren. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe lang de problematiek zal voortduren en kunnen we thans geen overhaaste beslissingen nemen. Zodra de feitelijke impact op onze jaaragenda inzichtelijk is, zullen wij je daarover – en de bijbehorende ideeën over compensatie – uiteraard informeren. Naar verwachting zal dit tijdens een buitengewone ALV later in het jaar worden besproken en vastgesteld.

De gehele sector heeft te kampen met sterk teruglopende revenuen. Een aantal van onze leden heeft ons verzocht om een betalingsregeling te treffen voor de contributie van het NRW-lidmaatschap. Wij hebben als vereniging echter te maken met een aantal niet-beïnvloedbare kosten (salarissen, huisvesting, boekhouding, IT etc.) waardoor forse afwijkingen ten opzichte van de NRW-jaarbegroting 2020 niet mogelijk zijn. Uiteraard hebben wij begrip voor de buitengewone omstandigheden en willen wij de leden die door het betalen van de contributie in moeilijkheden komen voor zover mogelijk tegemoet komen. Indien het niet mogelijk is om de contributie over 2020 binnen de betalingstermijn  (geheel) te voldoen, neem dan contact op met het bureau door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@nrw.nl, waarna we gezamenlijk een passende oplossing proberen te vinden.

We wensen je van harte alle sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Wouter Kromkamp – penningmeester

Dit is de jury van het NRW Marketingfestival 2020

Het NRW Marketingcongres is ieder jaar weer een event waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. Niet in de laatste plaats omdat tijdens dit event de NRW Marketing Award wordt uitgereikt. Dit jaar kan er helaas geen live congres plaatsvinden. Daarom staat de gehele maand november in het teken van de NRW Marketing Award: special … Lees verder

‘Durf te investeren in groei’

‘Als je een boodschap te vertellen hebt, moet je die niet klein houden, maar onder meer mensen verspreiden. Daarvoor is het nodig te investeren.’ Hans Geels, CEO van Dille & Kamille, schoof afgelopen woensdag aan bij het New Gen-ontbijt en deelde zijn visie op retail en de route die Dille & Kamille heeft afgelegd in … Lees verder

Van retail only naar multifunctioneel

De impact van de coronacrisis op de winkelsector is groot. Deze problemen moeten integraal worden benaderd. Om hier nieuwe oplossingen voor te kunnen vinden, is een omslag nodig – een die veel organisaties al aan het maken zijn. Want vaak liggen deze oplossingen buiten de retailsector. Ook NRW ziet de noodzaak van verandering en bevindt … Lees verder