Webinar BIZ in 2020
BIZ-hulploket i.s.m. NRW

Op maandag 8 juni 2020 van 9.00 tot 10.30 uur organiseert het BIZ-hulploket een webinar voor alle ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten in Nederland met vragen en problemen over het oprichten of herstemmen van een BIZ. Doel is alle verzamelde tips, adviezen en oplossingen van de afgelopen tijd te delen, onderwerpen (vraaggericht) verder uit te diepen en van elkaars ervaringen te leren. NRW is één van de partners van het BIZ-hulploket; NRW-leden zijn daarom ook van harte welkom.

Actuele overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis maken het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Nederland dit jaar onbedoeld een flink stuk lastiger. Hetzelfde geldt voor BIZ’en die in 2020 toe zijn aan een herstemming. En dat terwijl de BIZ juist zo’n belangrijke rol kan vervullen in deze crisistijd, door collectief particuliere investeringen mogelijk te maken en lokale krachten te bundelen. Het nationaal BIZ-hulploket staat BIZ’en met vragen en hulpverzoeken rond hun start of continuering daarom sinds 2 april actief bij.

Na het BIZ-webinar komt alle content beschikbaar in de vorm van een Q&A. De uitkomsten van het BIZwebinar en de verdere input die het BIZ-hulploket nog verzamelt, vormen de basis voor een advies- en lobbytraject richting het Rijk en de gemeenten. Doel hiervan is om de continuïteit van de Nederlandse BIZ’en te waarborgen.

Brede samenwerking

In het BIZ-hulploket en rond het BIZ-webinar werken naast diverse BIZ’en en gemeenten, de volgende partijen samen: INretail, DNWS, Platform31, Retailagenda, NRW, Haags Retailpunt, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, Clok, KHN, Rabobank en Stad & Co. Alle expertise op het gebied van de BIZ in Nederland is hierdoor gebundeld en via één loket beschikbaar. Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) ondersteunt het BIZhulploket op fiscaal-juridisch vlak. De Hogeschool van Amsterdam is als onderzoekspartner verbonden aan het BIZ-hulploket.

Het BIZ-webinar vindt plaats op 8 juni 2020, van 9.00 tot 10.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via contact@bizhulploket.nl (geef dan even aan dat je NRW-lid bent) of stuur een mailtje naar info@nrw.nl. Je ontvangt daarna z.s.m. een link waarmee je toegang krijgt tot het webinar.

Zie voor meer informatie deze flyer: Uitnodiging BIZ webinar 8 juni 2020

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”