Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden

Sample Handbook German Council of Shopping Places

Handreiking “Dienstenrichtlijn & ruimtelijke ordening”