Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren.

2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent en de consumptie door huishoudens liep verder terug. De werkloosheid bedroeg 8,3 procent. Kortom, de crisis die in 2008 was begonnen, was in 2013 nog niet ten einde.

Maar V&D bestond nog. En de HEMA stond bekend om de beste betaalbare wijn, verf, gebak en ondergoed. En dat was voor Nederlanders dus een volstrekt normale combinatie. En we klaagden over ons winkellandschap. Want alle winkelstraten leken zo op elkaar. Overal diezelfde ketens. Een luxeprobleem waar we nu alleen nog maar van kunnen dromen.

Wat dacht ik toen ik bij NRW kwam werken? Dat deze vereniging de retail zou kunnen redden? Dat we het verschil zouden kunnen maken? Dat zonder NRW de verkeerde keuzes gemaakt zouden worden? Ik denk het eigenlijk wel.

Ik had hiervoor 5 jaar bij Corio gewerkt als hoofd verhuur. Gerard Groener stond aan het roer en introduceerde de Favourite Meeting Places. Een verzamelplaats van verkooppunten was in de toekomst niet meer genoeg. Er moesten andere redenen van bezoek aan winkelcentra worden toegevoegd. Gerard liep voor de muziek uit. Hij had gelijk, maar hij kon het niet bewijzen. Waarderen en taxeren doe je door te navigeren op de achteruitkijkspiegel, zeker bij een beursgenoteerd bedrijf. Toch was de geest uit de fles! Dit was de richting. Dat voelden we allemaal.

En mijn overstap naar NRW had precies hier mee te maken. Hier voelde ik niet de hete adem van KPI’s en rental growth in mijn nek. Hier was ruimte om na te denken over duurzame oplossingen. Winkelgebieden van betekenis.

NRW is geen lobbyclub. En uit de recente ledenraadpleging is ook duidelijk gebleken dat we dit ook niet moeten worden. Onze leden maken graag hun eigen keuzes. Zij hebben geen club nodig die hun zegt wat te doen. Maar NRW kan wel richting geven, gebaseerd op de “kennis van nu”. Door continu het verhaal te blijven vertellen dat we diep van binnen overtuigd zijn van de sociale meerwaarde van winkelgebieden. Hiermee hebben we de sector in een nieuw daglicht kunnen plaatsten. Ongemerkt, maar blijvend. Ons ‘groene boekje’ is immers niet meer weg te denken. Dat is echt onze verdienste, en dat mogen we als NRW best meer vertellen.

Is de rol van NRW groot genoeg? Hoe groot is onze impact nu echt? In 2013 waren mijn dochters Sophie en Margot 8 jaar oud. Zij vertelden trots in de klas dat mama de baas was geworden van alle winkelcentra in Nederland. Dat zette mij aan het denken. Stel dat ik nu echt de baas zou zijn van het journaal, wat zou ik dan doen?

Ofwel, wat houdt ons tegen? NRW verenigt 450 professionals met allemaal het winkelhart op de juiste plaats. Als wij niet samen het verschil kunnen maken, wie dan wel!?!

Op 18 juni jl. organiseerden we onze eerste fysieke bijeenkomst sinds het begin van de intelligente lock down en onze allereerste hackathon sinds 1986. Met een groep van 25 deelnemers zijn we onder leiding van Walter Breukers en Jaap Godrie een hele dag aan de slag gegaan. ‘Hack het centrum’ was de opdracht. Samen zijn we op zoek gegaan naar een gedeeld beeld van het ideale winkelgebied of centrum.

Deze tijd confronteert ons met strategische vraagstukken waarvoor traditionele perspectieven geen uitkomst bieden. Sterker nog: soms zijn deze perspectieven zelfs onderdeel van het probleem. Om deze complexe kwesties het hoofd te bieden is dus een andere aanpak nodig. Vandaar de Hackathon.

Breukers en Godrie zijn er als moderators in getraind om strategische opgaven vanuit compleet onverwachte perspectieven aan te jagen en zo nieuwe kansen en oplossingen te laten verschijnen.

In 4 groepen zijn we stap voor stap aan de slag gegaan. Het is lastig om de resultaten op te schrijven van deze bijzondere dag. Ik doe toch een poging.

Opvallend was dat er direct een breed draagvlak was binnen alle vier de groepen om te veranderen. Er bestond een grote onvrede over hoe onze sector nu georganiseerd is. Tegelijkertijd bleek het ook helemaal niet zo moeilijk om het ideaalbeeld te verwoorden; de gedroomde stad. In deze stad was ruimte voor veel voorzieningen zoals het stadhuis, de bibliotheek, scholen en universiteiten, werkconcepten en ja, ook winkels. Er wordt gewoond en gewerkt en er is ruimte voor cultuur en welzijn. Zowel de functies wonen als werken vragen om een herdefiniëring (‘leven’) en de ruimtes daartussen vormen de stad.

Het is vervolgens interessant om je af te vragen wat ons nu eigenlijk in de weg staat om deze droomstad te realiseren. De grootheden macht en geld zijn de logische antwoorden. Van wie is de stad? En wie heeft er invloed op de stad? En heeft dat altijd met geld te maken? Dat probleem moest dus gehackt worden!

De oplossingsrichtingen van de groepen lieten twee kanten van de medaille zien. Een socialistisch model, inclusief crowd funding, federaties en allianties versus een hyper-kapitalistisch model á la de rol van de Medici in Florence in de 14e eeuw. De kracht van de ‘eigen’ zelfredzame lokale stad. Beide modellen vragen een herverdeling van de macht en een nieuwe manier van waarderen. Wat is van waarde in een inclusieve duurzame community waar vraag en aanbod in balans zijn?

Kortom, je had er bij moeten zijn….. Ofwel, dit vraagt een vervolg. Breukers en Godrie waren zeer onder de indruk van de manier waarop wij in alle openheid ons eigen verdienmodel ter discussie durfden te stellen (en nee, dan zeggen ze niet tegen iedereen….). Onze vereniging is een prachtig platform om dit een stap verder te brengen. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Want als wij het niet doen, wie dan wel?! De eerste subgroepen zijn hier al op eigen initiatief mee aan de slag.

Zorg dat je erbij bent zodra een vervolgsessie wordt gepland! Alle reacties zijn nu al welkom. De stad is van ons.

Brigit Gerritse.

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Live stream Expertsessie Single Huishoudens (ook voor niet-leden)

NRW Hackathon: “Hack het centrum”