NRW in 2020: handreikingen, publicaties, webinars, hackathons en YouTube-series

Bovenstaande foto is gemaakt op 12 februari in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam, tijdens onze laatste ‘reguliere’ bijeenkomst. Pre-corona dus. Een paar weken later was ineens alles anders. Onze New Gen Proptech bijeenkomst, de Expertsessie franchise, het Marketingcongres en meer; noodgedwongen moesten ze uit de agenda. Toch hebben we niet stilgezeten. Online organiseerden we bijvoorbeeld de New Gen Ontbijtsessie met Jeroen Lokerse. En we hebben de afgelopen maanden vooral de samenwerking gezocht met anderen bij het organiseren van webinars en het lanceren van (vaak actuele corona-gerelateerde) publicaties. In dit blog vind je een overzicht hiervan. Inmiddels hebben we ook weer de eerste fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Onze NRW Hackathon bijvoorbeeld, en de Expertsessie Singles.

In samenwerking met een groep belanghebbenden hebben wij ons in de eerste, hectische en onzekere weken van de coronacrisis hard gemaakt voor toekomstbestendige maatregelen en initiatieven voor onze sector. Dit resulteerde op 24 maart in een ‘Oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland’ en was een belangrijke katalysator voor de verdere gesprekken en afspraken tussen huurders en verhuurders. De oproep vind je hier.

Toen de drukte in de binnensteden en winkelgebieden na de eerste coronaweken weer wat toenam, groeide de behoefte aan het in veilige banen leiden van bezoekersstromen. Samen met onder meer de Retailagenda en Platform De Nieuwe Winkelstraat en in samenwerking met een aantal van onze leden hebben we daarom richtlijnen en gedragsregels opgesteld om verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen: de Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden en een bijlage.

(Lokale) transformatie van winkelgebieden en binnensteden is één van de belangrijkste en meest complexe opgaven waar onze sector voor staat. Het afgelopen jaar heeft de Retailagenda, onder meer met steun van NRW, VNG en de G40, in elf gemeenten en in een provincie met een reviewteam van 25 experts, een uitgebreide analyse uitgevoerd van alle facetten van de transformatieopgave. Bovendien is er een enquête gehouden onder 158 RetailDeal-gemeenten en hun stakeholders. Bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in de publicatie Lokale transformatie in beeld: wat werkt wel en wat werkt niet?‘.

Om de coronacrisis het hoofd te bieden is het voor centrum- en winkelgebieden essentieel om versneld in beweging te komen met acties voor herstel voor de korte én lange termijn. NRW, de Retailagenda, Retail Insiders en Platform De Nieuwe Winkelstraat hebben daarom een raamwerk ontwikkeld met instrumenten om aan de slag te kunnen met transitie of transformatie. Deze handreiking, opgebouwd uit de fases crisis, pre-herstel, herstel en transitie en transformatie, is een eerste aanzet om winkelgebieden te ondersteunen en wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid.

Namens het BIZ-hulploket organiseerde Stad & Co, met verschillende partners waaronder NRW, op 8 juni een webinar over het oprichten van een BIZ of het stemmen voor een nieuwe termijn in coronatijd. Met ruim 80 deelnemers, prangende vragen en goede tips. Bovendien heet het BIZ-hulploket alle adviezen en oplossingen gebundeld in de publicatie ‘BIZ in corona- en post-coronatijdperk: Mogelijkheden voor een effectieve inzet van het BIZ-instrument‘. Het webinar terugkijken en de publicatie lezen kan  hier.

Ook was NRW partner van het Prop Tech Webinar ‘5 start-ups to boost your building‘, dat R8 Technologies op 16 juni organiseerde. Vijf start-ups met prop tech-oplossingen voor de retail- en vastgoedsector uit vijf verschillende landen pitchten hun verhaal. Met onder meer bijdragen van NRW-leden Chainels en CBRE. Het webinar kun je hier terugkijken.

Samen met 6 belangen- en brancheorganisaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rabobank heeft NRW in kaart gebracht hoe meer (bestuurlijke) focus op de ‘buitenstad’ leidt tot op een optimale combinatie van wonen, werken en winkelen. Alles over de feiten en oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld dat er 15 miljoen vierkante meter winkeloppervlak in de buitenstad ligt en dat er kansen zijn voor 10.000 woningen) lees je hier in ons ‘lila boekje’ Tijd voor de vitale buitenstad.

Naast bovenstaande publicaties en webinars, zijn we ook op verschillende andere manieren in de media of onder de aandacht gekomen. Zo was er vorige maand een artikel in Stadszaken over Corona als kans: in 4 stappen naar een toekomstbestendig winkelgebied. En Brigit Gerritse was te gast in de studio van Tom Kikkert voor een gesprek over de toekomst van winkelgebieden, binnensteden, vastgoed en retail. Over de paradox van grote steden in coronatijd, het belang van samenwerking in winkelgebieden, over transitie en transformatie en over het belang van scenariodenken. Het interview vind je op het Youtube-kanaal van Tom Kikkert.

En tenslotte lanceerden wij, in samenwerking met Colliers International, onze YouTube-serie De Toonbank. Ondernemen in coronatijd vraagt om creatieve ideeën. Om innovatieve oplossingen. Om gastvrijheid en gastgerichtheid. Zeker in onze sector. Omdat wij, Colliers en NRW, in de winkelgebieden en stads- en dorpscentra om ons heen veel voorbeelden zien van ondernemers die de handschoen in coronatijd ongelooflijk goed hebben opgepakt, geven wij hen graag het podium. Omdat ze dat verdienen én, zo hopen we, als inspirerend voorbeeld voor ons allemaal. Dit podium noemen wij ‘De Toonbank’. In deze playlist vind je ze allemaal bij elkaar en zullen wekelijks nieuwe afleveringen worden toegevoegd.

Dit is de jury van het NRW Marketingfestival 2020

Het NRW Marketingcongres is ieder jaar weer een event waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. Niet in de laatste plaats omdat tijdens dit event de NRW Marketing Award wordt uitgereikt. Dit jaar kan er helaas geen live congres plaatsvinden. Daarom staat de gehele maand november in het teken van de NRW Marketing Award: special … Lees verder

‘Durf te investeren in groei’

‘Als je een boodschap te vertellen hebt, moet je die niet klein houden, maar onder meer mensen verspreiden. Daarvoor is het nodig te investeren.’ Hans Geels, CEO van Dille & Kamille, schoof afgelopen woensdag aan bij het New Gen-ontbijt en deelde zijn visie op retail en de route die Dille & Kamille heeft afgelegd in … Lees verder

Van retail only naar multifunctioneel

De impact van de coronacrisis op de winkelsector is groot. Deze problemen moeten integraal worden benaderd. Om hier nieuwe oplossingen voor te kunnen vinden, is een omslag nodig – een die veel organisaties al aan het maken zijn. Want vaak liggen deze oplossingen buiten de retailsector. Ook NRW ziet de noodzaak van verandering en bevindt … Lees verder