Over de toekomst van NRW

Beste NRW-leden,

2020 begon voor NRW ‘normaal’. We hadden nooit kunnen bedenken welke lading dat woord zou krijgen. In januari kondigden we tijdens de ALV ons programma en de bestemming van onze studiereis aan. Na een mooie NewGen-ontbijtsessie met Gerard Groener over IKEA in januari en een geweldig Inzichten & Vergezichten-summit met Peter Hinsen als Keynote in februari was opeens niks meer normaal.

Hans en ik zijn in de periode daarna vooral druk geweest met schuiven, aanpassen, verplaatsen en annuleren. Terwijl we met het bestuur ook net gestart waren met ons aangekondigde strategietraject. Want NRW moest anders, zeiden we tijdens de ALV. Breder, of juist dieper. Van ‘nice to have’ naar ‘need to have’. Meer zichtbaar en gebouwd op een nog sterker netwerk.

Met kunst- en vliegwerk is het uiteindelijk gelukt om ons programma aan te passen (inclusief een expertmeeting via livestream en een echte Hackathon) én het strategietraject te doorlopen. Het lijkt ons dan ook goed jullie te informeren over de stand van zaken.

Ledenraadpleging

In maart/april hebben we het net opgehaald bij de commissieleden. Wat zijn in hun ogen de sterke punten van NRW die we moeten behouden? Wat kan weg of moet anders? Vervolgens hebben we een ledenenquête verstuurd, waar veel respons op is gekomen. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd en besproken tijdens ons interactieve webinar, en met het bestuur zijn al deze resultaten in een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze week en op 1 en 15 september wordt de gekozen strategie verder uitgewerkt en aangescherpt zodat we later dit jaar een gedegen nieuwe opzet aan jullie kunnen voorleggen.

Communicatieondersteuning

Parallel daaraan hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we het communicatiebureau ZB geselecteerd om ons de komende maanden te helpen het nieuwe geluid van NRW te laten horen. Daarnaast bouwt bureau Chainels een platform en bijbehorende app waarmee wij eenvoudig met jullie kunnen communiceren – en jullie met elkaar. Via deze communitytool kun je onderzoeken met elkaar delen, vragen stellen (wisdom of te crowd) en je inschrijven voor events.

Presentatie van de nieuwe vereniging

Eind oktober willen we onze plannen en ideeën aan jullie voorleggen. Tijdens een bijzondere ALV horen we graag jullie feedback. De nieuwe vereniging presenteren we vervolgens tijdens een ‘Big Launch’, naar verwachting medio december. Hoe we dat doen, kunnen we natuurlijk nog niet vertellen. Maar het zou geweldig zijn als we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten.

Special edition events

Tot het zover is, zijn we gelukkig nog wel met de organisatie van kleinere – maar niet minder bijzondere – events bezig. Op 17 september stappen we in Eindhoven op de elektrische fiets om de mixed use-gebieden in de stad te verkennen. Ook werken we achter de schermen aan de special edition 2020 van de studiereis, de Marketingprijs en – jawel – de Jaarprijs!

Kortom, genoeg om dankbaar voor te zijn. Juist in deze periode is kennis delen over de sector koning.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Er zijn echt wel momenten geweest dat ik heb getwijfeld over de toekomst van NRW. Want wat zijn we zonder bijeenkomsten en ontmoetingen? Zijn we niet te laat met ons strategietraject? Inmiddels weet ik dat dit juist precies het goede moment is. Deze tijd leert ons flexibel en veerkrachtig te zijn. Ook is het opeens heel duidelijk wat hoofd- en bijzaken zijn. Hierdoor wordt het urgenter, en gek genoeg ook makkelijker, om lastige keuzes te maken. Het doorlopen van dit traject, samen met Hans en het bestuur, is op zichzelf al een mooie ervaring. Maar ik verheug mij het meest op het moment dat we onze plannen aan jullie kunnen voorleggen. Daar kijk ik met veel vertrouwen naar uit!

Brigit Gerritse

Uitkomst Hackathon “Hack het centrum!”: de stad is van ons

Het is 7 jaar geleden dat ik bij NRW kwam werken. Een magisch getal. Een heilig getal zoals je wilt. Het getal dat veel in sprookjes voorkomt. Een geluksgetal. Rome is gebouwd op 7 heuvels. En natuurlijk 7 magere jaren en 7 vette jaren. 2013 was een matig jaar. De economie kromp met 0,7 procent … Lees verder

Op zoek naar bezoekdoelen – Hoe houden we binnensteden en winkelgebieden interessant?

De huidige coronacrisis versnelt wat er al enkele jaren aan de gang is. Consumenten stellen steeds meer en andere eisen aan winkels, en wie daar niet aan kan voldoen is gezien. Het gevolg: op veel plaatsen gaten in de winkelgebieden. Door de huidige situatie zien we op dit moment een nóg snellere groei van online-bestedingen, … Lees verder

Ook aandacht nodig voor winkelgebied buiten stadscentrum – 10.000 woningen en 3 miljoen commerciële vierkante meters binnen handbereik

Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rabobank hebben zeven belangenorganisaties in de detailhandel, waaronder NRW, in kaart gebracht hoe meer bestuurlijke focus op de ‘buitenstad’ leidt tot een optimale combinatie van wonen, werken en winkelen. Een nieuwe aanpak maakt de bouw van 10.000 woningen aan de randen van steden en dorpen mogelijk … Lees verder