In deze situatie moet je heel dicht op je klant gaan zitten, ze letterlijk naar binnen halen’

Gertjan Slob – directeur Onderzoek bij Locatus en voorzitter van de NRW-commissie Kennis & Innovatie – gaf NRW-leden tijdens een webinar antwoord op hun vragen over de Corona Impact & Recovery Index die Locatus half september publiceerde. Heb je het webinar gemist of wil je de antwoorden nog eens teruglezen? Hieronder vind je de Q&A.

Waar is het onderzoek van Locatus op gebaseerd?
In samenwerking met Engelse branchegenoten, en op basis van publicaties van Euromonitor en andere onderzoeksbureaus, zijn allerlei gegevens verzameld die samen hebben geleid tot de Corona Impact & Recovery Index. Er zijn metingen gedaan op acht factoren:
1. Internetgevoeligheid
2. Impact van recessie
3. Afhankelijkheid van vervoer en werklocaties
4. Type verzorgingsgebied
5. Toerisme
6. Tijdelijke sluitingen door corona
7. Lokale besmettingsgraad door corona
8. Uitgangssituatie
Sommige variabelen wegen zwaarder mee dan anderen en zo is uiteindelijk een eindscore per winkelgebied bepaald. Hoe hoger de score van een winkelgebied, hoe beter een winkelgebied door deze crisis zal kunnen komen.

Hoe vaak is er gemeten en wanneer?
Alle basisgegevens zijn verzameld in september. Voor een aantal onderdelen is dit een momentopname geweest. Metingen met betrekking tot de coronasluitingen zijn van begin mei en de leegstandpercentages komen uit de reguliere database, waarvoor de meest recente cijfers zijn gebruikt.

Hoe de consument zich in de toekomst gaat gedragen, is moeilijk te meten. Het is een afleiding van het gemonitorde gedrag, waarbij een deel van de informatie komt uit de passantentellingen. We kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over de passantenontwikkelingen in de G4-gebieden, maar niet in detail per winkelgebied.

Wanneer wordt er opnieuw gemeten?
Wat we vooral zien, is dat de leegstand heel beperkt oploopt. De leegstand is minder gestegen dan vorig jaar. Locatus verwacht de grootste klap in het nieuwe jaar. De meeste ondernemers proberen rond de kerst nog zoveel mogelijk te verkopen. Wie met zijn of haar winkel stopt, besluit dat vaak in januari of februari te doen. In maart verwacht Locatus een update van de leegstandcijfers te kunnen geven. In de tussentijd kunnen centrummanagers en gemeenten Locatus een stap voor zijn door in gesprek te blijven met de ondernemers en de vinger aan de pols te houden. Zo kunnen ondernemers die om dreigen te vallen beter en sneller geholpen worden.

Goed om te weten is dat een pand dat tijdelijk in gebruik is door een ondernemer, in de meting van Locatus niet wordt meegenomen als leegstand.

Hoe kan het dat sommige winkelgebieden zich niet herkennen in de score van Locatus?
Locatus heeft 2500 winkelgebieden beoordeeld. Van heel goed tot heel slecht. De bovenste categorie winkelgebieden, de grote winkelgebieden, zullen het naar verwachting het zwaarst krijgen. De scores worden bijvoorbeeld beïnvloed door het toerisme dat in deze gebieden afneemt. Daarnaast zijn binnensteden vooral gevuld met horeca en modewinkels. Beide sectoren zijn zwaar getroffen, wat effect heeft op de score die aan deze gebieden is toegekend.

Daarbij heeft de horeca tot nu toe het grote geluk gehad dat we een mooie zomer en een prachtige nazomer hebben gehad. Maar de terrasaantallen die dat heeft opgeleverd, zullen nu niet meer gehaald worden. De horeca in de grote centrumgebieden heeft het al moeilijk gehad en krijgt opnieuw een moeilijke tijd, wat voor veel ondernemers gevolgen zal hebben. In veel grote steden is het aandeel horeca 25-30%. Die sector weegt dus zwaar mee in dit soort grote winkelgebieden, waardoor de score lager uitvalt.

Zijn er bepaalde type steden of bepaalde type winkelgebieden die het nu moeilijk hebben?
Het gaat vaak om een combinatie van type winkelgebied en regio’s. In perifere regio’s is de uitgangssituatie minder goed. Qua winkeltype geldt: hoe groter het winkelgebied, hoe groter de problemen uiteindelijk zullen zijn. De grootte van die problemen is uiteraard van veel factoren afhankelijk. Als een winkelgebied goed gemanaged wordt, met een goede structuur en duidelijke regels, dan wordt een winkelgebied populairder. De ene gemeente speelt een actievere rol dan de andere gemeente. Dit is niet in het onderzoek meegenomen.

De meubelboulevards en doe-het-zelf-zaken doen het nu heel goed. Maar als we kijken naar de vorige recessies zijn dit juist de branches die tijdens een recessie hard getroffen worden. Men gaat minder snel verhuizen en stelt grote aankopen, zoals nieuwe meubels, uit. Tot nu toe doen deze sectoren het fantastisch, maar kijkend naar de komende twee jaar verwachten we ook daar problemen.

Zijn er andere branches die zorgwekkend zijn?
Veel mode en luxe-zaken worden zwaar getroffen. Toch zitten ook daar veel ondernemers tussen die het goed doen. In deze situatie moet je dicht op je klant gaan zitten, ze letterlijk naar binnen halen. Dan kun je het, ondanks deze moeilijke tijden, heel goed doen. Maar het vraagt meer energie en ondernemerschap van de winkelier.

Er zullen de komende tijd veel winkels gaan sluiten, maar slechts een klein deel daarvan stopt door een faillissement. De meeste winkels sluiten omdat ketens filialen afstoten, hobbywinkels onvoldoende omzet maken of ondernemers met pensioen gaan.

Welke oplossingsrichtingen zijn er?
Voor vastgoedpartijen is het lastig om de nieuwe realiteit van de retail onder ogen te zien. Op een bepaald moment moeten we inzien dat de panden niet meer waard zijn wat ze 25 jaar geleden waard waren. Dit is het moment waarop meer partijen bereid zijn door de zure appel heen te bijten, het verlies te nemen en besluiten iets anders te gaan doen met het pand: het een andere functie te geven, bijvoorbeeld een woonfunctie. Daarmee kunnen we iets doen aan een ander maatschappelijk probleem.

Terugblik very special edition studiereis 2020

Niet naar Frankrijk, en uiteindelijk ook niet naar Aviodrome. Last-minute boekten we onze studiereis reis om naar een online reis met bijna 40 deelnemers. Mokerslag voor het Nederlandse toerisme Thijs de Groot, programmamanager Destination Development bij NBTC liet zien hoe corona het Nederlandse toerisme hard raakt. We verwachtten begin dit jaar 21 miljoen buitenlandse bezoekers … Lees verder

In deze situatie moet je heel dicht op je klant gaan zitten, ze letterlijk naar binnen halen’

Gertjan Slob – directeur Onderzoek bij Locatus en voorzitter van de NRW-commissie Kennis & Innovatie – gaf NRW-leden tijdens een webinar antwoord op hun vragen over de Corona Impact & Recovery Index die Locatus half september publiceerde. Heb je het webinar gemist of wil je de antwoorden nog eens teruglezen? Hieronder vind je de Q&A. … Lees verder

Dit is de jury van het NRW Marketingfestival 2020

Het NRW Marketingcongres is ieder jaar weer een event waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. Niet in de laatste plaats omdat tijdens dit event de NRW Marketing Award wordt uitgereikt. Dit jaar kan er helaas geen live congres plaatsvinden. Daarom staat de gehele maand november in het teken van de NRW Marketing Award: special … Lees verder