Kennis & Innovatie

Het kenniscentrum is gericht op kennisoverdracht en heeft tot doel uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed te bevorderen en een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kenniscentrum wordt informatie bijeengebracht die betrekking heeft op de disciplines retail(-vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *