NRW
membership

Werk je in de winkelvastgoedsector of bij een onderwijs- of overheidsinstelling of brancheorganisatie, en wil je je graag voegen bij het NRW-netwerk? Vraag dan een lidmaatschap aan.

Bekijk hier de NRW Ledenlijst per 1 januari 2021

 

Exclusief voor NRW-members

 • Toegang tot een breed netwerk van wel 500 leden
 • Gratis toegang tot al onze bijeenkomsten en events
 • Voorrang bij inschrijvingen voor events
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de NRW studiereizen en Quicktrips
 • De mogelijkheid om commissielid te worden
 • Ieder jaar één wildcard, waarmee je een collega gratis laat deelnemen aan een bijeenkomst
 • Toegangskaart met korting voor de Provada
 • De mogelijkheid om een project, event of campagne aan te melden voor een NRW award
 • Gratis publicaties en wekelijkse NRW Update

New Gen

Ben je onder de 36 jaar, dan word je automatisch NRW New Gen-lid. New Genners krijgen naast de hierboven genoemde voordelen van het lidmaatschap ook toegang tot alle New Gen bijeenkomsten en kunnen zich inschrijven voor de jaarlijkse New Gen Quicktrip.

New Gen Intro

Je kunt ook eenmalig een New Gen introlidmaatschap afsluiten tegen gereduceerd tarief, waarmee je enkel toegang krijgt tot de New Gen-bijeenkomsten.

Buitengewoon lidmaatschap

Werk je bij een overheids- of onderwijsinstelling of een bracheorganisatie, dan krijg je een lidmaatschap op naam van de organisatie. Per bijeenkomst of studiereis kan één medewerker (naar keuze van de organisatie) deelnemen.

Voorwaarden lidmaatschap

NRW is een ledenorganisatie. Dit betekent dat je persoonlijk lid bent, tenzij er sprake is van een buitengewoon lidmaatschap.

Hieronder vind je een overzicht van de kosten per lidmaatschap op jaarbasis:

Regulier lidmaatschap
€ 1.250,- excl. BTW

Buitengewoon (overheids-/onderwijsinstelling)
€ 1.250,- excl. BTW

New Gen Regulier 
€ 625,- excl. BTW

New Gen INTRO
€ 200,- excl. BTW

Tijdens de ALV in januari worden de kosten van het lidmaatschap vastgesteld.

Regulier, buitengewoon of New Gen lidmaatschap:

 • Voor deze lidmaatschappen loopt een lidmaatschapsjaar van 1 januari tot 31 december.
 • Een lidmaatschap kan ieder moment ingaan (per 1e van de maand). Je betaalt dan het eerste jaar het jaarlidmaatschap pro rato (gerekend in 12 maanden).
 • Je lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij je het lidmaatschap uiterlijk VÓÓR 1 november hebt beëindigd.
 • Een lidmaatschap eindigt NIET door wijziging van werkgever. Indien je van werkgever verandert dan neem je het lidmaatschap automatisch mee. Desgewenst mag je oude werkgever een nieuw lidmaatschap voor een collega aangaan – zonder extra kosten – om zodoende nog van het lidmaatschap te kunnen profiteren voor de resterende maanden. Let op; ook hier geldt dat zowel het bestaande lidmaatschap als het eventuele nieuwe (extra) lidmaatschap ten alle tijden blijft doorlopen tenzij tijdig is opgezegd.

New Gen INTRO lidmaatschap:

 • Dit type lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en eindigt automatisch.
 • Het lidmaatschap kan ieder moment van het jaar ingaan per 1e van de maand.

Opzeggen lidmaatschap:

 • Opzeggen van een regulier, buitengewoon of NewGen lidmaatschap kan eenvoudig door een e-mail of brief te sturen aan het bureau van NRW (ledenadministratie@nrw.nl). Je ontvangt hiervan een bevestiging waarna de opzegging een feit is.
 • LET OP; belangrijk is dat vanaf heden deze type lidmaatschappen moeten worden opgezegd uiterlijk VÓÓR 1 november (zoals vastgesteld in de extra ALV van 18 april 2017).
 • Enkel het New Gen INTRO lidmaatschap eindigt automatisch en hoeft derhalve niet te worden opgezegd.

Statuten:

Vraag direct je lidmaatschap aan

Type Lidmaatschap: RegulierNew GenNew Gen IntroBuitengewoon lidmaatschap

Om de kwaliteit van het netwerk en de kennisdeling die NRW aan haar leden biedt te waarborgen, wordt iedere individuele lidmaatschapsaanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Vul daarom hier in wat jouw functie is en verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie waarin je werkt en welke rol jouw bedrijf heeft in de sector.

Ik ga akkoord met de privacy statement en disclaimer.

Klik hier om de privacy statement te bekijken.