Lidmaatschap

Waar staat NRW voor?

De maatschappij verandert voortdurend en de dynamiek rondom de winkelsector verandert mee. Binnen dit speelveld hebben de leden van NRW één belangrijk doel voor ogen: Het behouden van een aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelomgeving, voor de ondernemers en de consumenten. Hiertoe brengt NRW de disciplines retail, vastgoed, en ruimtelijke ordening samen. Om te inspireren en inzicht te verschaffen, op basis waarvan onze leden – ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid – de juiste keuzes kunnen maken.

Wat biedt NRW?

Met circa 500 leden is NRW uitgegroeid tot hét platform in de winkelsector voor alle spelers uit de markt: retailers, overheid, ontwikkelaars, beleggers, financiers, onderzoekers, marketeers en consultants. Wij nodigen alle betrokken professionals uit lid te worden en actief mee te bouwen aan de nieuwe winkelomgeving.

Als lid van NRW maakt u deel uit van een uitgebreid kennisnetwerk.

 • U kunt gratis al onze bijeenkomsten bezoeken.
 • U krijgt voorrang bij inschrijven, ook voor onze studiereizen.
 • U kunt deelnemen aan onze commissies Kennis & Innovatie, Overheid & Beleid, Consument & Gedrag, Duurzaamheid en New Gen, alsmede het bestuur (indien vacatures aanwezig zijn).
 • Ieder lid ontvangt jaarlijks 1 Wildcard waarmee een collega gratis een NRW bijeenkomst kan bezoeken.
 • U kunt uw project indienen voor de NRW Jaarprijs.
 • U kunt uw campagnes of events indienen voor de NRW Marketingprijs.
 • U ontvangt al onze publicaties en onze wekelijkse digitale Update.
 • Leden jonger dan 36 jaar worden automatisch lid van de New Gen.

NRW lidmaatschap

Persoonsgebonden lidmaatschap dat gratis deelname biedt aan de volgende bijeenkomsten:

 • Algemene Ledenvergadering
 • Nieuwjaarsbijeenkomst met uitreiking Scriptieprijs
  Jaarcongres met uitreiking Jaarprijs
 • Marketingcongres met uitreiking Marketingprijs
 • 6 tot 8 expertmeetings en seminars
 • Provada-bijeenkomst voor leden
 • Meerdaagse studiereis (€)
 • Quicktrip (€)

De kosten bedragen in 2016: € 1250 per lidmaatschap per kalenderjaar (*).

Buitengewoon lidmaatschap voor overheid en onderwijsinstellingen

Als het reguliere NRW lidmaatschap, maar:

 • Het lidmaatschap is niet persoonsgebonden; uitwisselbaar met collega’s
 • Geen wildcard

De kosten bedragen in 2016: € 1250 per lidmaatschap per kalenderjaar (*).

New Gen lidmaatschap

Dit is een persoonsgebonden lidmaatschap bedoeld voor personen jonger dan 36 jaar waarbij u hetzelfde pakket aangeboden krijgt als bij het reguliere NRW lidmaatschap. Daarnaast biedt dit lidmaatschap:

 • 6 tot 8 gratis New Gen bijeenkomsten
 • ICSC Next Gen LIVE bijeenkomsten (online)
 • New Gen Quicktrip (€)
 • NewGen Kerstborrel

De kosten bedragen in 2016: € 625 per lidmaatschap per kalenderjaar (*).

New Gen introductielidmaatschap

Dit is een persoonsgebonden lidmaatschap bedoeld voor personen jonger dan 36 jaar dat enkel gratis deelname biedt aan:

 • NRW Nieuwjaarsbijeenkomst
 • 6 tot 8 gratis New Gen bijeenkomsten
 • ICSC Next Gen LIVE bijeenkomsten (online)
 • New Gen Quicktrip (€)
 • NewGen Kerstborrel
 • Geen Wildcard

De kosten bedragen in 2016: € 200 per lidmaatschap per kalenderjaar(*).

* Indien u gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend.

Wat vraagt NRW van u?

NRW is een kennisnetwerk voor én door leden. Wij vragen onze leden dan ook om een actieve bijdrage aan de uitvoering van ons mission statement: het behouden van een aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelomgeving voor de ondernemers en de consumenten. Concreet betekent dit dat NRW leden actief werkzaam zijn als deskundige in een van de volgende rollen:

 • Ontwerp, Consultancy & Beheer
 • Belegger en Financier
 • Ontwikkelaar
 • Overheid & Onderwijs
 • Retailorganisatie

NRW staat ervoor een professioneel netwerk te bieden waarbij alle leden ervan uit mogen gaan dat men elkaar binnen de vereniging in goed vertrouwen kan ontmoeten en kennis kan delen. Het bestuur waakt over de samenstelling van het ledenbestand. Vanuit deze rol onderzoekt het bestuur in hoeverre het aannemelijk is dat een nieuw bedrijf dat lid wil worden een (pro)actieve, betrouwbare en samenwerkende houding zal aannemen om invulling te geven aan onze missie, door zowel kennis te brengen als te halen en ervaringen te delen binnen het NRW-netwerk.

Welkom! Om u aan te melden kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Uw aanmelding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met NRW (T 030 – 231 37 54).

Lees hier onze statuten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *