Commissie
Overheid & Beleid

De overheid vervult een belangrijke rol bij keuzes die bepalend zijn voor het winkellandschap. Deze boodschap – zoals begin 2014 gepresenteerd in ons Appel – willen we actief onder de aandacht brengen. De NRW-commissie Overheid & Beleid bestudeert de trends en ontwikkelingen die in verband te brengen zijn met het overheidsbeleid, en levert zo een inhoudelijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie. De centrale vraag is steeds: wat en hoe kan (goed) overheidsbeleid bijdragen aan sterke detailhandel en een gezond winkellandschap?

Commissie

De commissie kent de volgende samenstelling:

  • Marcel Reinartz – Staedion/RMA stedelijke ontwikkeling & vastgoed (Voorzitter)
  • Herman Dechesne – Wuesthuis Associatie
  • Judith van Eijk – Van der Vorm Groep
  • Marco Karssemakers – Gemeente Eindhoven
  • Marc Majolee – Expertteam Winkelgebieden
  • Gerbrand Osinga – HYS Legal
  • Hub Ploem – Stec
  • Annemarie Raeke – Maripaan Groep

Lid worden

Wil je ook participeren in de commissie Overheid & Beleid?
Stuur dan een mail naar info@nrw.nl  en wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.

Nieuwe voorzitter Commissie Overheid & Beleid

Ik ben Marcel Reinartz, de nieuwe voorzitter van de Commissie Overheid & Beleid. Ik heb de uitdaging op me genomen, om het stokje van de vorige voorzitter Caspar Wortmann over te nemen en de commissie van actieve, enthousiaste leden te leiden.

Voor degenen die mij niet kennen even iets over mezelf. Ik heb in 2004 mijn bedrijf RMA opgericht. Ik werk als adviseur en projectmanager in opdracht van retailers, vastgoedbedrijven, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars, retailers en corporaties. Mijn expertisegebieden zijn vastgoed en (her)ontwikkeling van winkelprojecten en binnensteden Ik heb in het verleden gewerkt bij adviesbureau Kolpron), ontwikkelaar MAB, Tilburg en KPMG. Ik ben meer dan 25 jaar lid en regelmatig actief binnen NRW en probeer van daaruit bij te dragen aan de professionalisering van de winkelsector.

De overheid speelt een belangrijke rol vervult bij keuzes die bepalend zijn voor het winkellandschap. De NRW-commissie Overheid & Beleid bestudeert de trends en ontwikkelingen die in verband te brengen zijn met overheidsbeleid, en levert een inhoudelijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie. De centrale vraag is steeds: wat en hoe kan (goed) overheidsbeleid bijdragen aan sterke detailhandel en een gezond winkellandschap? Zo hebben wij eind 2017 het ‘Blauwe Boekje’ uitgebracht: over het belang van regionale afstemming bij ruimtelijk detailhandelsbeleid, geïllustreerd met best practices uit den lande.
Wij hebben als commissie een sterke relatie met de Retailagenda, mede omdat 2 thema’s van de retailagenda sterk verweven zijn met lokaal overheidsbeleid (‘regionale afstemming’ en ‘lokale transformatie van winkelgebieden’). Lees in de link ook het artikel van Brigit Gerritse “Oeps, weer een winkel waar je het niet wilt”.
De komende jaren gaan we ons onder meer focussen op de transformatie van winkelgebieden. Winkels zullen daarbij deels plaats maken voor andere functies en voorzieningen die bijdragen aan een sterke (binnen)stad met aantrekkingskracht op bezoekers en een grote sociale meerwaarde.

Omdat er 5 leden aan hun door NRW gestelde maximale termijn van 4 jaar zaten, hebben we enkele vacatures in de commissie. Wie wil er mee denken en werken aan de uitdagingen die wij als commissie de komende zien. We willen een brede commissie met een vertegenwoordiging uit alle geledingen van de sector.
We zoeken nog naar vertegenwoordigers uit de juridische hoek (omgevingsrecht of huurrecht) en vanuit de lokale, provinciale of landelijke overheid. Wil je meer weten of heb je interesse meld je dan aan bij NRW (info@nrw.nl).

Column

Het eerste hoofdstuk gaat terug naar eind 2017. Toen brachten wij het ‘Blauwe Boekje’ uit: over het belang van regionale afstemming bij ruimtelijk detailhandelsbeleid, geïllustreerd met een paar best practices uit den lande. Rond die tijd kreeg ook de Retailagenda haar vervolg, onder staatssecretaris Mona Keijzer. De Retailagenda werkt met 5 thema’s, en twee daarvan zijn sterk verweven met (lokaal) overheidsbeleid, namelijk ‘regionale afstemming’ en ‘lokale transformatie van winkelgebieden’.

Aan NRW – en daarmee aan onze commissie – werd gevraagd om actief bij te dragen aan deze twee thema’s. Welke instrumenten zijn er? Wat moet je wel en niet willen regelen? Wat is de rol van provincies? Met veel plezier hebben wij een Youtube-filmpje gemaakt (zoek op ‘regionale afstemming’, het staat bovenaan!), we hebben bijgedragen aan een road show langs alle provinciebesturen en we hebben bijgedragen aan work shops met gemeentes. Niet alleen een mooi podium om aandacht te vragen voor wat overheden én marktpartijen (nog beter) kunnen doen voor een gezond winkellandschap, maar tegelijk ook heel leerzaam, want in elke keuken wordt net weer anders gekookt!

Het tweede hoofdstuk kwam ‘ineens’ binnenvliegen: de uitspraak in februari van het Europese Hof dat de Dienstenrichtlijn onverkort van toepassing is voor detailhandel. De Dienstenrichtlijn staat voor vrije vestiging van diensten, en legt overheden een aantal voorwaarden op als zij vestigingsbeperkingen zouden willen hanteren. Vestigingsbeperkingen? Ja, denk aan bestemmingsplannen die wel bedrijvigheid toestaan maar geen detailhandel. Of PDV-locaties waar geen ‘gewone’ detailhandel wordt toegelaten. En wat is dan wel en niet goed onderbouwd in de ogen van de Raad van State?

Het houdt landelijk de gemoederen bezig, en het gonst van de interpretaties en speculaties hoe dit zich gaat zetten. Want ‘Appingedam’ is overal. Tijdens een drukbezocht kennisontbijt zijn we hier dieper op ingegaan, en dit onderwerp komt zeker terug.
Voor 2019 is de agenda: voortbouwen op de basis die er ligt. Een ‘Kansenkaart’ voor elke provincie, of een ‘wat en hoe’ over adviescommissies. En als het gaat om de dienstenrichtlijn: daar proberen we bij te dragen aan een goede handreiking op landelijk niveau, zodat niet 355 gemeenten allemaal het wiel moeten gaan uitvinden!

We hopen dat je dit met interesse gelezen hebt, want voor 4 (vier!) van ons zit de tweede termijn er bijna op, en zijn wij op zoek naar waardige opvolgers. Ik zou zeggen: houd de vacatures in de gaten!

Namens ‘Overheid & Beleid’,

Caspar Wortmann – Voorzitter Overheid & Beleid