Task Force
Verdeeld Eigendom

Naar schatting zijn er rond de 300 winkelcentra in Nederland met sterk verdeeld eigendom. Een groot aantal van deze winkelcentra  is verouderd en kent veel leegstand. Dat is niet alleen een probleem voor de eigenaren en huurders in het winkelcentrum, maar dit is tevens een maatschappelijk probleem door het verdwijnen van voorzieningen en de weerslag die een verpauperd winkelcentrum heeft op de omliggende buurt.

In de praktijk blijkt dat de revitalisering van winkelcentra met verdeeld eigendom zeer complex is. Het grote aantal stakeholders maar zeker ook het ontbreken van specifieke kennis heeft vaak ontwikkeltrajecten tot gevolg die 10 tot 15 jaar in beslag nemen.  In sommige gevallen komt het zelfs nooit tot uitvoering van de herontwikkeling. Daar waar de herontwikkeling wel slaagt, wordt de na jaren vergaarde kennis niet ingezet voor de revitalisering van andere winkelcentra, aangezien het merendeel van de eigenaren slechts bezit heeft in één winkelcentrum. Dit zorgt ervoor dat steeds weer een nieuwe groep van eigenaren het wiel moet uitvinden.

Doel van de Task Force Verdeeld Eigendom van het NRW is enerzijds reeds bestaande kennis over alle aspecten van de revitalisatie van winkelgebieden en in het bijzonder winkelcentra te verzamelen en (kosteloos) toegankelijk te maken. Anderzijds is het doel om te kijken of kan worden gekomen tot een “best practice” bij revitalisatie en om na te gaan of er alternatieve structuren zijn die revitalisatie kunnen bevorderen.

Kernteam:

  • Sebastiaan Sellenraad
  • Barzien Khoshbakht
  • Barend Olderikkert

Wil je ook participeren in de Task Force Verdeeld Eigendom?
Stuur dan een mail naar info@nrw.nl  en wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.