Partners

NRW participeert in verschillende commissies en werkgroepen.

Het Platform DNWS is een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. De focus van het Platform DNWS is sterk gericht op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de fysieke wereld en de online wereld, aangezien de grenzen tussen deze werelden steeds meer vervagen. Ook is het Platform gericht op het stimuleren van (lokale) samenwerking tussen retail, vastgoed, overheid, horeca, kunst & cultuur en andere stakeholders. Dit zijn de partijen die samen de nieuwe “winkelstraat” moeten vormgeven, die steeds minder alleen uit winkels zal bestaan.

Namens NRW is Brigit Gerritse bestuurslid van het Platform DNWS.

INretail en NRW hebben het initiatief genomen tot een scenariotraject waarbij op creatieve wijze met professionals vanuit de sectoren overheid, retail en vastgoed wordt samengewerkt aan een plausibel toekomstbeeld. Bovag , het Ministerie van I&M en Meubel Boulevards Nederland zijn hoofdsponsors.

Op 30 juni 2015 zal een symposium worden georganiseerd waar de scenario’s gepresenteerd.

Namens NRW participeert Tessa Vosjan in dit traject.

Het Platform Binnenstadsmanagement organiseert om het jaar de Verkiezing Beste Binnenstad. Het winnen van deze titel draagt onmiskenbaar bij aan de aantrekkingskracht van uw binnenstad. Binnenkort leest u hier meer over de volgende editie: Beste Binnenstad 2015-2017.

Namens NRW zit Brigit Gerritse in de jury van deze verkiezing.

De Amsterdam School of Real Estate is het opleidingsinstituut om de expertise op het gebied van vastgoedkunde te vergroten. Een van de opleidingen die ASRE aanbiedt is de opleiding Winkelmarkt. In deze modulaire opleiding leert u hoe de verschillende partijen inspelen op de actuele dynamiek in de veranderende stad en de rol van het winkelvastgoed daarin. Door de belangen, investeringsstrategieën en instrumenten van andere partijen te kennen, bent u beter in staat een strategische visie op het winkelvastgoed op te stellen.

NRW is als kennispartner betrokken bij bij het samenstellen van het curriculum voor de opleiding Winkelmarkt.

ICSC is een wereldwijde organisatie voor de winkelcentrabranche met circa 70.000 leden in meer dan 100 landen. Leden zijn onder andere eigenaren, ontwikkelaars, winkelcentramanagers, marketingspecialisten, investeerders, verhuurders, retailers en daarnaast opleidingsinstituten en publieke instellingen. ICSC vormt met meer dan 25 landencouncils een netwerk over de gehele wereld.

Ledenvoordeel: gratis ICSC-lidmaatschap (t.w.v. € 800/jaar) voor elk bedrijf dat lid is van NRW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *