NRW Bestuur

 

Bestuur

Het NRW Bestuur overlegt regelmatig met het NRW bureau.  Het bestuur kent drie functies: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt ondersteund door de verenigingsdirecteur.

Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden van de verschillende commissies, activiteiten, communicatie en publiciteit van NRW. Daarnaast onderhoudt het bestuur voor NRW het netwerk met belangrijke actoren binnen de sector.

De benoeming van een bestuurder gebeurt voor een periode van twee jaar. Een bestuurder is éénmaal herbenoembaar. Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Albert Hoogland, Hoogland Real Estate (voorzitter)
Hans de Jong, Provast
Belinde Bakker, Wereldhave
Maarten van Lit, SMACS (penningmeester)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen NRW. De ALV vindt jaarlijks plaats in januari.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *